31.12.2020.

ЈН 43/2020 - Прехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 43/2020 - Прехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације

Питања и одговори 3

Друга измена конкурсне документације

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлуке о обустави поступка за Партије 2 и 13

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Партију 1 - Свеже месо

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Партију 8 - Смрзнута риба и производи од рибе

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1