10.06.2019.

ЈН 21/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама

Конкурсна документација: ЈН 21/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама

Позив за подношење понуде

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V