Služba za anesteziju sa reanimatologijom


Načelnik:


Načelnik Odeljenja za intenzivnu negu:


Glavna sestra Jedinice intenzivne nege:

  • VMS Mira Pešić

Glavni anestetičar:

  • VMS Slavica Jovanović

 

Aktivnosti Službe:

Služba za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju prosečno u toku godine izvede između 8.500 i 9.500 anestezija. Od toga u regionalnoj anesteziji (centralni neuroaksijalni blokovi - spinal i peridural, blokovi nervnih pleksusa i perifernih nerava) preko 70% anestezija.

Jedinica intenzivne nege ima 21 krevet sa najsavremenijom opremom za monitoring, negu i tretman pacijenata. U Jedinici intenzivne nege godišnje se uspešno leči preko 6.500 operisanih pacijenata. Lekari i osoblјe Službe anestezije uspešno sprovode i terapiju bola ležećih pacijenata.