Služba za opštu ortopediju IV


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Jasmina Simić

 

Aktivnosti Službe:

Svi članovi kolektiva su posvećeni unapređenju i usavršavanju znanja u vezi sa tretmanom poremećaja i povreda muskuloskeletnog sistema kroz usvajanje bazičnih principa nauke i klinička istraživanja ortopedske problematike. Lekari i osoblјe Odelјenja su fokusirani na tretman i negu pacijenata iz sledećih subspecijalističkih oblasti:

  • Rekonstruktivna hirurgija muskuloskeletne patologije odraslih;
  • Aloartroplastične procedure kolena, kuka i ramena;
  • Sportska medicina;
  • Hirurgija ramena i lakta;
  • Traumatologija mišićno-zglobnog sistema;
  • Fizikalna medicina i rehabilitacija.

Pacijenti su pod stalnom kontrolom specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i fizioterapeuta koji su u neposrednoj komunikaciji sa ortopedskim hirurzima na Odelјenju; u okviru Dnevne bolnice Instituta “Banjica” se mogu sprovesti odgovarajući programi kineziterapije i aparaturni modaliteti rehabilitacije.