23.12.2019.

ЈН 59/2019 - Набавка медицинског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 59/2019 - Набавка медицинског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Измена конкурсне документације

Питања и одговори 2

Друга измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подошење понуда-пријава

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка јавне набавке Партија 5, 13

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Партија 5, 13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 21

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

15.11.2019.

ЈН 54/2019 - Набавка резервног дела Моноблок високонапонског генератора и РТГ цеви на С-луку рендген апарата ZIEHM SOLO, s.b. 51509 са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад у Служби за хируршке интервенције (ОП блок) Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 54/2019 - Набавка резервног дела – Моноблок високонапонског генератора и РТГ цеви на С-луку рендген апарата ZIEHM SOLO, s.b. 51509 са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад у Служби за хируршке интервенције (ОП блок) Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2019.

ЈН 53/2019 - Прехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, обликована по партијама

Конкурсна документација: ЈН 53/2019 - Прехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, обликована по партијама

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Питање и одговор

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V