Osoba zadužena za dostavlјanje podataka o broju pregleda CT-a

Glavni RTG tehničar: Ivan Branković

Kontakt telefon: 066/8829078

e-pošta: rj18.43@iohbb.edu.rs