10.07.2020.

ЈН 40/2020 - Потрошни материјал за одржавање хигијене, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 40/2020 - Потрошни материјал за одржавање хигијене, по партијама

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације: ЈН 40/2020 - Потрошни материјал за одржавање хигијене, по партијама

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Друга измена конкурсне документације: ЈН 40/2020 - Потрошни материјал за одржавање хигијене, по партијама

Питања и одговори 5

Одлуке о додели оквирног споразума

Измена Одлуке о додели оквирног споразума Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору I

Обавештење о закљученом уговору II