01.11.2019.

ЈН 53/2019 - Прехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, обликована по партијама

Конкурсна документација: ЈН 53/2019 - Прехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, обликована по партијама

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Питање и одговор

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V

19.08.2019.

ЈН 37/2019 - Набавка санитетског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 37/2019 - Набавка санитетског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуде

Питање и одговори 1

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка за партије 4, 5, 6, 7, 10 и 18

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

Обавештење о обустави поступка за партије 4, 5, 6, 7, 10 и 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 25

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 23

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 22

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 27

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 21

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 26

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 24

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 16

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 15

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - IV

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - V