Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju


Načelnik:


Glavni fizioterapeut:

  • VFT Ljilјana Ilić

 

Aktivnosti Službe:

Rad se zasniva na organizovanju i primeni savremene dijagnostike i fizikalne terapije za sve eksterne i interne pacijente, kojima je ovaj vid terapije potreban. Na odelјenju podrazumeva rad lekara – specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa fizioterapeutskim timom na prevenciji komplikacija imobilizacije, na primeni preoperativne i postoperativne rehabilitacije i na rehabilitaciji neoperativno lečenih pacijenata. Nastavak započete rehabilitacije za vreme hospitalizacije, po otpustu pacijenata, kao i ambulantno lečenih pacijenata sa povredama i obolјenjima lokomotornog sistema se sprovodi u okviru Dnevne bolnice.

Terapijske metode: kineziterapija, termoterapija, mehanoterapija, elektroterapija, sonoterapija, laser, magnetna terapija, radna terapija, i specijalni programi kineziterapije za decu sa deformitetima kičmenog stuba i grudnog koša.

Rad u ambulantama: Svaki radni dan 08:00-14:00 časova.