ŠTA TREBA DA ZNATE

Za prijem u bolnicu obavezno pripremite i donesite:

 • Uput za bolničko lečenje, za pacijente iz unutrašnjosti overen od strane nadležne Filijale fonda zdravstvenog osiguranja;
 • Karticu zdravstvenog osiguranja;
 • Ličnu kartu;
 • Medicinsku dokumentaciju, nalaze potrebnih laboratorijskih analiza i dijagnostičkih procedura, mišlјenje nadležnog lekara uže specijalnosti o podobnosti za operativni zahvat (spisak se nalazi na Izveštaju lekara specijaliste koji ste dobili kada Vam je postavlјena indikacija za prijem na lečenje ili operaciju);
 • Rezultati i nalazi ne smeju biti stariji od 30 dana u odnosu na termin operacije.
 • Ukoliko postoji osnov za oslobađanje od plaćanja participacije, to treba da bude potvrđeno odgovarajućom šifrom, potpisom i pečatom na uputu za bolničko lečenje ili odgovarajućim dokumentom (potvrda) na za to predviđenom obrascu;
 • Ako ste bili na preoperativnom anesteziološkom i internističkom/pedijatrijskom pregledu potrebno je da sledite dobijena uputstva i preporuke za terapiju do datuma prijema;
 • Posetite stomatologa, ako imate eventualne žarišne tačke (karijes, granulom) odstranite ih pošto mogu biti izvori infekcije nakon operacije;
 • Sve lekove koje trenutno uzimate u njihovom originalnom pakovanju;
 • Pribor za ličnu higijenu koji će vam biti potreban tokom boravka u našoj bolnici;
 • Pižamu/spavaćicu, donji veš, kućni mantil, papuče;
 • Ukoliko nosite naočare/kontaktna sočiva, slušni aparat, zubnu protezu ponesite ih sa sobom sa kutijama u kojima ih čuvate;
 • Na prijemu pacijent svoje stvari (odeća, novac, nakit...) predaje osobi koja je došla u pratnji. Ukoliko pacijent nema pratioca na prijemu stvari se čuvaju u bolničkoj garderobi ili sefu u zavisnosti od vrednosti i o tome se sačinjava Zapisnik/Revers . Na dan otpusta uz revers stvari se vraćaju pacijentu.

 

U bolnicu nemojte donositi:

 • Novac, nakit i ostale vredne stvari ne možemo ih adekvatno čuvati, ni preuzeti odgovornost u slučaju nestanka;
 • Kofere i putne torbe sa većom količinom stvari;
 • Hranu;

 

Opšte smernice za uzimanje terapije pre dolaska u bolnicu
uz obaveznu konsultaciju ordinirajućeg lekara i po preporukama (interniste, anesteziologa, pedijatra) na pregledu za preoperativnu pripremu:

 • Nedelјu dana pre operacije prekinite sa lekovima koje koriste kao antiagregaciona terapija (acetilsalicilna kiselina 100 mg);
 • Upotrebu nesterodnih antireumatika (Brufen, Movalis, Diklofen...) obustaviti nedelјu dana pre operacije imajući u vidu njihov uticaj na procese koagulacije krvi;
 • Ako pacijent uzima lekove koji značajno utiču na koagulaciju krvi (preparati dikumarola...), vrlo je važno da se prestanak uzimanja ovih lekova dogovori sa ordinirajućim lekarom, uz definitivnu konsultaciju sa nadležnim internistom u našoj ustanovi;
 • Dve nedelјe pre operacije ukinuti lek Metotrexat (MTX) koji se koristi u terapiji reumatoidnog artritisa ili nekog drugog sistemskog obolјenja uz nalaz nadležnog reumatologa;
 • Nedelјu dana pre operacije prekinite uzimanje bilјnih i drugih alternativnih lekova i dodataka ukoliko ih koristite;
 • Pacijenti za dnevnu hirurgiju postupaju po preporukama i uputstvu dobijenim na pregledu u ambulanti.

Ukoliko ste, iz nekog razloga, sprečeni da dođete na dogovoreni prijem potrebno je da se javite bar sedam dana ranije i zakažete novi termin.

 

Pušenje i konzumiranje alkoholnih pića u bolnici i u bolničkom dvorištu nije dozvolјeno.

Tokom boravka u bolnici obavezo je poštovanje Kućnog reda Ustanove koji se nalazi istaknut na oglasnim tablama bolničkih Službi.

Prijem pacijenta na bolničko lečenje započinje na šalteru prijemne ambulante dogovorenog/zakazanog termina za prijem.

U IO Banjica pružamo stručnu, kvalitetnu i efikasnu brigu svakom našem pacijentu. Svaki pojedinac, bez obzira na godine starosti, pol, nacionalnost, ekonomsku ili društvenu pripadnost, kao i način plaćanja, ima jednaka prava.

 

Prijem u bolnicu

Kada dođete na prijem, u zakazanom terminu, potrebno je da se javite na šalter PRIJEM, sa predhodno pripremlјenim ličnim dokumentima kao i neophodnom medicinskom dokumentacijom. Za lica mlađa od 15 godina ili lica koja imaju dodelјenog zakonskog staratelјa, prisustvo roditelјa/staratelјa je obavezno.

 • Upisom u informacioni sistem Instituta završavate administrativni deo prijema, nakon čega ćete biti upućeni u sanitarni propusnik gde se vrši sanitarno higijensko zbrinjavanje. Presvući ćete se u pižamu/spavaćicu, svoje stvari (odeću, novac, nakit...) predati osobi koja je sa Vama u pratnji. Ukoliko nemate pratioca na prijemu, stvari ćete ostaviti u bolničkoj garderobi ili sefu, gde će se čuvati u zavisnosti od vrednosti, i o čemu će biti sačinjen Zapisnik / Revers.
  Medicinska sestra/tehničar će Vam izmeriti telesnu težinu i visinu i izraditi identifikacionu narukvicu, koju ste u obavezi da nosite na ruci do otpusta iz bolnice.
 • Po završenom prijemu medicinska sestra/tehničar će Vas sprovesti do odelјenja na kojem ćete se lečiti.

 

Na odelјenju

Zdravstveno osoblјe će Vas upoznati sa svim postupcima vezanim za operaciju i anesteziju, rizicima i eventualnim mogućim komplikacijama i potrebama za transfuzijiom krvi. Nakon što Vas zdravstveno osoblјe upozna sa svime, potpisujete saglasnost za planirano lečenje.
*Za maloletna i lica koja imaju dodelјenog zakonskog staratelјa, pristanak, potpisuje roditelј/staratelј.

 • U razgovoru sa anesteziologom, internistom/pedijatrom neophodno je da date što preciznije podatake o ranijim bolestima, eventualnim operacijama i anestezijama, kao i o redovnoj terapiji koju uzimate.
 • O detalјima preoperativne pripreme blagovremeno i detalјno će Vas obavestiti medicinska sestra/tehničar.
 • Pre operacije ste u obavezi da odstranite lak sa noktiju na rukama i nogama, ukloniti šminku, sav nakit i zubnu protezu (ukoliko je imate).

 

Operacija

U operacionu salu odlazite u pratnji medicinske sestre/ tehničara gde će Vas sačekati anestetičar koji će Vas pripremiti za operativni zahvat i biti uz Vas sve vreme operacije. Nakon operacije bićete smešteni u intenzivnu negu, gde će pratiti Vaše vitalne parametre i postoperativni tok i na osnovu istog proceniti kada ćete biti vraćeni u Vašu sobu, na odelјenju.

 

Tok oporavka

Po povratku u sobu, medicinsko osoblјe će nastaviti da prati Vaše stanje.
Reći će Vam i kada možete započeti sa uzimanjem tečnosti i hrane.

 • Lekar fizijatar će Vas takođe pregledati i odrediti adekvatanu postoperativnu fizikalnu terapiju, koju ćete redovno sprovoditi sa fizioterapeutima a sve u cilјu Vašeg bržeg i lakšeg oporavka.

 

Posete pacijentima, Kućni red, Zakoni o pravima pacijenata su istaknuti na Oglasnoj tabli za pacijente na Odelјenju.

Zahteve, žalbe ili pohvale možete upisati u “Knjigu utisaka” ili ubaciti u “Sanduče za primedbe i pohvale” koji se nalaze u okviru Odelјenja na kom boravite..

 • Koliko ćete vremena provesti u bolnici nakon hirurške intervencije zavisi od vrste operacije i brzine Vašeg oporavka.
 • Odluku o otpustu pacijenta iz bolnice donosi nadležni lekar.
 • Otpust je planiran i pacijent će o tome biti na vreme obavešten. Poželјno je da po Vas dođe pratnja koja će Vam pomoći nakon otpusta i umesto Vas po potrebi podmiriti sve administrativne obaveze (eventualnog plaćanja participacije...). Roditelјi ili staratelјi maloletnog lica (do 18 godina) u obavezi su da budu prisutni prilikom njegovog otpuštanja iz bolnice.
 • Dobićete otpusnu listu u kojoj će biti detalјno opisana Vaša bolest, operacija i postoperativni tok sa svim dalјim uputstvima i preporukama. Takođe će biti propisani i potrebni lekovi, dozu za taj dan ćete dobiti od nas, nakon čega treba (sa otpusnom listom) da se javite svom izabranom lekaru u nadležnom Domu zdravlјa, kako bi nastavili sa prepisanom terapijom.
 • Predlog da Vaš oporavak nastavite u nekom rehabilitacionom centru takođe će biti napisan na otpusnoj listi, a za sva dodatna objašnjenja i informacije možete se obratiti socijalnom radniku naše ustanove.
 • Pažlјivo saslušajte savete lekara i medicinskih sestara na otpustu i pitajte sve što vam je nejasno.
 • Transport do kuće (ukoliko je to medicinski opravdano i potrebno), biće organizovan od strane bolnice i službe hitne pomoći, i u tom slučaju je obavezno prisustvo člana porodice kao pratioca. Vaš odlazak možete i sami organizovati ukoliko imate mogućnost sopstvenog prevoza.
 • Prilikom otpusta biće Vam vraćena Vaša medicinska dokumentacija koju ste predali prilikom prijema.
 • Previjanje postoperativne rane, vađenje konaca i kontrola sprovode se prema uputstvima iz otpusne liste.

 

Po dolasku kući ponašajte se u skladu sa dobijenim preporukama.