Nastavna baza

  

Institut za ortopediju Banjica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu. Nastavni kadar čine tri profesora, tri docenta, i devet kliničkih asistenata koji učestvuju u svim vidovima nastave. Osim nastave iz Hirurgije u okviru Instituta odvija se nastava iz predmeta: Osnovi kliničke prakse I i II, Prva pomoć, Izborna nastava – Inegalitet ekstremiteta, i Nastava na engleskom jeziku. Institut je stalna baza za poslediplomsku nastavu. Izvodi se nastava iz Specijalističkih akademskih studija i Dvosemestralne nastave – Zdravstvena specijalizacija iz Ortopedije sa traumatologijom. Pored teoretskih časova, u bolnici se odvijaju svakodnevno i praktične vežbe.

Saznajte više

I godina

- IAS I

- Osnovi kliničke prakse I
- Specifikacija predmeta
- Vodič kroz nastavu
- Napomene
- Raspored vežbi
- Spiskovi studenata Instituta „Banjica“
- Vesti

- Prva pomoć
- Specifikacija predmeta
- Spisak studenata
- Raspored vežbi
- Vesti

II godina

- IAS II

- Osnovi kliničke prakse II
- Specifikacija predmeta
- Vodič kroz nastavu
- Napomene
- Raspored vežbi
- Spisak studenata Instituta „Banjica“
- Vesti

V godina

- Hirurgija: Ortopedija obolјenja
- Specifikacija predmeta
- Vodič kroz nastavu
- 2021 - 2022 Raspored nastave
- Raspored po grupama
- Raspored po grupama – Grupa B
- Spisak studenata po grupama
- Spisak studenata po grupama – dopuna
- Literatura
- Vesti

- Izborna nastava
- Specifikacija predmeta
- 2021 - 2022 Raspored nastave
- Spisak studenata

- Nastava na engleskom jeziku
- Raspored nastave za OKP1 i OKP2
Timetable, Studies, X semester, year 2021-2022
- Vesti

Klinički staž

- Specifikacija
- Odgovorni nastavnici
- Spisak studenata 2020-2021 godine
- Raspored

Klinička praksa

- Letnja klinička praksa za studente medicine
- Spisak studenata Instituta „Banjica“

Ispitne komisije

- Spisak ispitnih komisija
- Ispitna pitanja
- Komplet 1
- Komplet 2
- Komplet 3
- Komplet 4
- Komplet 5
- Komplet 6
- Raspored polaganja