Ime: Institut za ortopediju Banjica

Adresa: Mihaila Avramovića 28, 11040, Beograd

Telefon: +381 66 60 466

Fax: 0117670507

E-pošta: info@iohbb.edu.rs  

Zvanični sajt: www.iohbb.edu.rs

 

 

 

PIB: 100221390

Matični broj: 07035900

Država: Republika Srbija