Ime: Institut za ortopediju Banjica

Adresa: Mihaila Avramovića 28, 11040, Beograd

Telefon: +381 66 60 466

Fax: 0117670507

E-pošta: info@iohbb.edu.rs  

Zvanični sajt: www.iohbb.edu.rs

 

 

 

PIB: 100221390

Matični broj: 07035900

Država: Republika Srbija

 

U obavlјanju zdravstvene delatnosti Institut pruža zdravstvene usluge na sekundarnom i tercijarnom nivou iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite, specijalnosti i užih specijalnosti, i to:

 1) ortopedske hirurgije i traumatologije;

 2) plastične i rekonstruktivne hirurgije i hirurgije šake,

 3) opšte hirurgije, interne  medicine i pedijatrije za hospitalizovane pacijente;

 4) anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije;

 5) transfuzijske medicine;

 6) radiologije;

 7) fizikalne medicine i rehabilitacije;

 8) laboratorijske dijagnostike;

 9) farmaceutske zdravstvene delatnosti preko bolničke apoteke.