Skočni zglob i stopalo u odraslih

 

Za preciznije informacije možete posetiti stranicu: https://www.mojdoktor.gov.rs/

 

Klikom na link pogledajte spisak informatora. 

Link: Informatori

 

Lekar

Ambulantni dan

Vreme

Ambulanta

Klinički asist. mr sc. med. dr Boris Vukomanović*

Ponedelјak

pre podne

ambulanta 5

Klinički asist. dr sc. med. dr Vladan Stevanović*

Utorak

pre podne

ambulanta 7

Doc. dr sc. med. Nemanja Slavković

Ponedelјak

pre podne

ambulanta 6

Dr Vladimir Vučković

Ponedelјak

pre podne

ambulanta 7

Klinički asist. prim. dr sc. med. Boris Gluščević

Četvrtak

pre podne

ambulanta 1

Klinički asist. dr sc. med. Ognjen Vukadin

Utorak

pre podne

ambulanta 2

Klinički asist. dr Miodrag Glišić*

Utorak

pre podne

ambulanta 6

Prim. dr Predrag Stošić

Četvrtak

pre podne

ambulanta 6

Dr Danijel Milosavlјević

Četvrtak

pre podne

ambulanta 7

Dr Vladimir Gajić

Četvrtak

pre podne

ambulanta 15

Mr sc. med. dr Aleksandar Kojić

Sreda

pre podne

ambulanta 1

Dr Radomir Radivojević

Sreda

pre podne

ambulanta 4

Prim. mr sc. med. dr Ljubodrag Zajić

Utorak

pre podne

ambulanta 1

Dr Nenad Trbović

Utorak

pre podne

ambulanta 5

Klinički asist. dr sc. med. Branislav Krivokapić*

Utorak

pre podne

ambulanta 14

Dr Stanislav Rajković

Sreda

pre podne

ambulanta 15

Dr Predrag Stefanović

Sreda

/

/

Dr Dejan Aleksandrić*

Ponedelјak

pre podne

ambulanta 15

Dr Želimir Jovanović*

Ponedelјak

poslepodne

ambulanta 3

Dr Danilo Jeremić

Četvrtak

poslepodne

ambulanta 3

Dr Filip Pilipović

Utorak

poslepodne

ambulanta 2

Dr Draško Vasović

Sreda

pre podne

ambulanta 8

Klinički asist. dr sci. med. Aleksandar Jevtić*

Utorak

pre podne

ambulanta 15

* - Sportske povrede skočnog zgloba Informatori za pacijente: Anestezija (41MB) Deca: Zlostavljanje (55MB) Deformiteti stopala (5MB) Higijena ruku (66MB) Hirurško lečenje reumatoidnog artirtisa (8MB) Hod uz pomoć štaka (48MB) Osteomijelitis (46MB) Osteoporoza (28MB) Pravilna ishrana (58MB) Informator za roditelje (2MB)