Služba za dečiju ortopediju i traumatologiju


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Tanja Perić

 

Aktivnosti Službe:

Služba za dečiju ortopediju i traumatologiju je specijalizovana za dijagnostiku, lečenje i ranu postoperativnu rehabilitaciju dece sa kongenitalnim malformacijama i razvojnim deformitetima gornjih i donjih ekstremiteta, kao što su razvojni poremećaji kuka, anomalije zgloba kolena, kao i kongenitalne anomalije stopala, kao i skeletne displazije. Na Odelјenju se sprovodi lečenje posledica neuromišićnih obolјenja, juvenilne osteohondroze kuka, te akutne i hronične epifiziolize glave butne kosti. Takođe se na Odelјenju sprovodi lečenje akutnih i hroničnih povreda kostiju i zglobova, uklјučujući i artroskopsku hirurgiju i tumora koštano-zglobnog i mišićnog sistema. Operiše se i veliki broj pacijenata iz zemalјa regiona sa povredama i obolјenjima koštano-mišićnog sistema. Zahvalјujući dugogodišnjoj saradnji sa predškolskom ustanovom “Čika Jova Zmaj” i osnovnom školom “Dr Dragan Hercog” iz Beograda, predškolska deca su uklјučena u celodnevni rad sa vaspitačima, a deca školskog uzrasta imaju organizovanu nastavu na Odelјenju.

Kapacitet Službe: 42 postelјe;

Rad u ambulantama: Četvrtak 08.30-13.15 časova i 13.30-19.00 časova;

Posete pacijentima: Radnim danima 15-16.00 časova, vikendom i praznicima 14-16.00 časova;

Operativni dani: Ponedelјak, utorak i petak.

 

Dr Agnica Petković, načelnik Službe


ODELjENјE ZA NEURO-ORTOPEDIJU

U pripremi.