Služba za opštu ortopediju II


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Suzana Maksimović

 

Aktivnosti Službe:

Osnovna delatnost odelјenja je dijagnostika i neoperativno i operativno lečenje brojnih ortopedskih bolesti odraslih osoba, ali i povreda ekstremiteta, uklјučujući i sportski traumatizam. Najviše smo orijentisani prema hirurškom lečenju degenerativne bolesti velikih zglobova (pre svega kuka i kolena), reintervencijama nakon već ugrađenih veštačkih zglobova i artroskopskoj hirurgiji velikih zglobova, uklјučujući i rekonstrukcije ligamenata kolena i stabilizacije čašice. Bavimo se, u manjem obimu i ortopedskom problematikom ramena, skočnog zgloba i stopala.

Pored navedenog, bavimo se i lečenjem infekcija koštano-zglobnog sistema odraslih osoba, posebno nakon ugradnje veštačkih zglobova. Zbrinjavamo sve akutne povrede i posledice ranijih povreda gornjih i donjih ekstremiteta odraslih osoba. Bavimo se i naučno-istraživačkim radom i analiziramo postignute rezultate, učestvujući i u edukaciji studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu, kliničkih lekara i specijalizanata ortopedije. Na našem odelјenju rade tri lekara saradnika i nastavnika Medicinskog fakulteta u Beogradu što nas čini jedinstvenom službom IOHB “Banjica“.