Služba za rekonstruktivnu hirurgiju lokomotornog sistema


Načelnik:


Glavna sestra:

  • MS Snežana Ilić

 

Aktivnosti Službe:

  • Korigovanje deformiteta dugih kostiju kod dece i odraslih;
  • Regulacija rasta kod dece i odraslih;
  • Korekcije dužine ekstremiteta;
  • Lečenje defekata kostiju i koštanih tumora kod dece i odraslih;
  • Ortopedsko-traumatološka patologija komplikovana hroničnim osteomijelitisom;
  • Rekonstruktivni zahvati na stopalu i šaci;
  • Sveži prelomi kod dece, odraslih i starih;
  • Kompenzacija hronične ishemije;
  • Lečenje patologije velikih zglobova.