Služba za opštu ortopediju I


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Jelena Mikuletić

 

Aktivnosti Službe:

Odelјenje je namenjeno lečenju pacijenata obolelih od degenerativnih obolјenja velikih zglobova, pacijenata sa sportskim povredama, traumom koštano-zglobnog sistema, kao i lečenju pacijenata kod kojih postoje zglobne afekcije nastale kao posledica sistemskih obolјenja.

Medicinske usluge koje se primarno obavlјaju podrazumevaju:

  • Ugradnju veštačkih zglobova kuka, kolena i ramena (kako primarnim, tako i revizionim implantatima);
  • Lečenje svih vrsta preloma i njihovih posledica;
  • Lečenje infekcija koje zahvataju koštano-skeletni sistem;
  • Artroskopske procedure i intervencije na velikim zglobovima, kao i neposrednu postoperativnu (ranu) rehabilitaciju.