Služba za opštu ortopediju V


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Dragana Milojević

 

Aktivnosti Službe:

Odelјenje je namenjeno za lečenje degenerativnih obolјenja zglobova, sportskih povreda i koštano-zglobne traume. Pacijenti se pripremaju za sledeće operacije:

  • Ugradnje totalne endoproteze kuka;
  • Ugradnje totalne endoproteze kolena;
  • Artroskopije kolena, skočnog zgloba, ramena i lakta;
  • Operativno lečenje nestabilnosti i povreda kolena;
  • Operativno lečenje nestabilnosti i povreda rotatorne manžetne ramena;
  • Operativne korekcije deformiteta;
  • Operativno i neoperativno lečenje koštano-zglobne traume po savremenim principima.

Kapacitet Službe: 44 postelјe;

Rad u ambulantama: Utorak 08.30-13.15 časova;

Posete pacijentima: Radnim danima 15-16.00 časova, vikendom i praznicima 14-16.00 časova;

Operativni dani: Ponedelјak, sreda, četvrtak, petak.

 

Klinički asist. dr sc. med. Ognjen Vukadin, načelnik Službe