Služba za traumatologiju lokomotornog sistema


Načelnik:


Glavna sestra:

  • VMS Mirjana Trbović

 

Aktivnosti Službe:

Odelјenje je specijalizovano za hirurško lečenje i zbrinjavanje pacijenata sa svežim povredama koštano-zglobnog sistema gornjih i donjih ekstremiteta i karlice, kao i hirurška lečenja sekvela traume.

Odelјenje se bavi i operativnim lečenjem degenerativnih obolјenja kuka i kolena, ugradnjom primarnih endoproteza kuka i kolena, kao i revizionih aloartroplastika. Pored navedenih patologija, specifičnosti i značajan segment aktivnosti zauzima hirurgija stopala. Prate se savremena dostignuća medicine na polјu ortopedske hirurgije, traumatologije i rane postoperativne rehabilitacije, i ista se primenjuje u svakodnevnoj praksi.