Kontakt

E-POŠTA: info@iohbb.edu.rs

TELEFON: +381 11 66 60 466

LISTA ČEKANJA:+381 11 66 60 851.
Napomena: Informacije se daju samo sredom od 11:30-13:30.

Od 01.07.2021. zakazivanje ambulantnog pregleda za pacijente se vrši preko IZIS-a od strane izabranog lekara u domovima zdravlja.