Kontakt

E-POŠTA: info@iohbb.edu.rs

TELEFON: +381 11 66 60 466

LISTA ČEKANJA: +381 11 66 60 851

 

BROJEVI TELEFONA INSTITUTA NA KOJE SE ZAKAZUJU AMBULANTNI PREGLEDI

Služba za tumore i slične bolesti

Mr sc. med. dr Nikica Mandić
Prim. dr sc. med. Nenad Lujić
Dr Stanislav Rajković
Dr Bojan Petrović
Dr Nikola Bogosavlјević

066-843-33-10

ponedelјak, utorak, četvrtak i petak;

od 11 do 13 sati

Služba za opštu ortopediju I

Prof. dr sc. med. Zoran Baščarević
Dr Zoran Stefanović
Dr Andrija Lazović
Dr Vuk Vučić
Dr Marko Vujačić
Dr Marko Dimitrijević
Klinički asist. dr Andreja Balјozović

060-345-14-74

utorak, sreda, četvrtak, petak;

od 11 do 13 sati

Služba za opštu ortopediju II

Doc. dr sc. med. Nemanja Slavković
Prof. dr sc. med. Milan Apostolović
Dr Vladimir Vučković
Dr Oskar Čučilović
Klinički ass. dr sci. med. Boris Vukomanović
Dr Dejan Aleksandrić
Dr Želimir Jovanović

060-345-14-40
011-666-96-57

utorak, sreda, četvrtak i petak;

od 11 do 13 sati

Služba za opštu ortopediju III

Klinički ass. prim. dr sc. med. Boris Gluščević
Dr Danijel Milosavlјević
Prim. dr Predrag Stošić
Dr Vladimir Gajić
Dr Aleksandar Stanojković
Dr Danilo Jeremić

066-88-29-263

ponedelјak, utorak, sreda, petak;

od 11 do 13 sati

Služba za opštu ortopediju IV

Klinički ass. dr sci. med.Vladan Stevanović
Prof. dr Zoran Blagojević
Prim. dr Dragan Matić
Dr Ivan Diklić
Klinički ass. dr sc.med. Miodrag Glišić
Klinički asist. dr sci. med. Aleksandar Jevtić

060-345-14-37

ponedelјak, sreda, četvrtak, petak;

od 11 do 13 sati

Služba za opštu ortopediju V

Klinički ass. dr sc. med.Ognjen Vukadin
Prim. mr sc. med. dr Ljubodrag Zajić
Dr Nenad Trbović
Dr Danijel Raspopović
Klinički asist. dr sci. med. Branislav Krivokapić
Dr Filip Pilipović

060-345-14-42

ponedelјak, sreda, četvrtak, petak;

od 11 do 13 sati

Služba za hirurgiju kičmenog stuba ODELjENјE I

Dr sc. med. Vladimir Lalošević
Dr Draža Dožić
Mr sc. med. dr Stanko Miličković
Klinički asist. dr sci. med. Marko Aleksić
Dr Velјko Milosavlјević

060-345-14-54

ponedelјak, utorak, sreda, četvrtak;

od 11 do 13 sati

Služba za hirurgiju kičmenog stuba ODELjENјE II

Dr Oleg Krneta
Prim. dr Budimir Ješić
Prim. dr Aleksandar Ćurčić
Dr Dejan Marinković
Dr Milan Mirković

060-345-14-68

ponedelјak, utorak, sreda, četvrtak;

od 11 do 13 sati

Služba za rekonstruktivnu hirurgiju lokomotornog sistema

Prof. dr Slavko Tomić
Mr sc. med. dr Oliver Krajčinović
Dr Vukašin Jovanović
Dr Nenad Dakić

060-345-14-83

ponedelјak, utorak, četvrtak i petak;

od 11 do 13 sati

Služba za dečju ortopediju i traumatologiju

Dr Agnica Petković
Prim. dr Vesna Jovanović
Doc. dr sc. med. Duško Spasovski
Dr Igor Šešlija
Dr Aleksandar Đorđević

060-345-14-64

ponedelјak, utorak, sreda, petak;

od 11 do 13 sati

Služba za traumatologiju lokomotornog sistema

Mr sc. med. dr Aleksandar Kojić
Mr sc. med. dr Slobodan Stanković
Dr Radomir Radivojević
Dr Draško Vasović
Mr sc. med. dr Branko Stefanović

060-345-14-75

ponedelјak, utorak, četvrtak, petak;

od 11 do 13 sati

Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Mr sc. med. dr Violeta Baščarević
Dr sc. med. Predrag Nedelјković
Dr Veliša Arsić
Dr Miloš Vučetić
Dr Milan Stajić
Dr Petar Mamontov
Dr Svetozar Savić

066-882-92-66

ponedelјak, utorak, sreda, četvrtak, petak;

od 11 do 13 sati

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

Dr Agnica Petković
Prim. dr Vesna Jovanović
Mr sc. med. dr Branko Stefanović
Doc. dr sc. med. Duško Spasovski
Dr Igor Šešlija

066/882-90-02

ponedelјak

od 08 do 10 sati