Stručni kadar

 

I SEKTOR STACIONARNIH DELATNOSTI:

 

 

 

Služba za tumore i slične bolesti

Dr Zoran Vučinić

Mr sc. med. dr Nikica Mandić

Dr Stanislav Rajković

 

Dr Nenad Lujić

 

Dr Petar Mamontov – opšti hirurg

Dr Svetozar Savić – opšti hirurg

 

Dr Svetlana Lazarević – patolog

 

 

 

Služba za opštu ortopediju I

Prof. dr sc. med. Zoran Baščarević (V.D. direktora Instituta)

Dr Zoran Stefanović

Dr Andrija Lazović

Dr Vuk Vučić

Dr Marko Vujačić

Dr Marko Dimitrijević

Dr Andreja Balјozović

 

 

 

Služba za opštu ortopediju II

Doc. dr sc. med. Nemanja Slavković, (pomoćnik direktora)

Prof. dr Milan Apostolović

Dr Vladimir Vučković

Klinički asist dr sc. med. Boris Vukomanović

Dr Oskar Čučilović

Dr Dejan Aleksandrić

Dr Želimir Jovanović

 

 

 

Služba za hirurgiju kičmenog stuba

Dr sc. med. Vladimir Lalošević

Prim. dr Budimir Ješić

Dr Draža Dožić

Dr Oleg Krneta

Mr sc. med. dr Stanko Miličković

Prim. dr sc.med. Zdravko Poleksić

Dr Marko Aleksić

Dr Dejan Marinković

Dr Milan Mirković

Dr Velјko Milosavlјević

 

 

 

Služba za rekonstruktivnu hirurgiju lokomotornog sistema

Prof. dr Slavko Tomić

Mr sc. med. dr Oliver Krajčinović

Dr Vukašin Jovanović

Dr Nenad Dakić

 

 

 

Služba za dečiju ortopediju i traumatologiju

- Odelјenje za neuroortopediju

- Odelјenje za dečiju onkologiju

Dr Agnica Petković

Prim. dr Vesna Jovanović

Doc. dr sc. med. Duško Spasovski

Dr Igor Šešlija

Dr Aleksandar Đorđević

 

 

 

Služba za opštu ortopediju IV

Klinički asist. dr sc. med. Vladan Stevanović

Prof. dr Zoran Blagojević

Prim. dr Dragan Matić

Dr Ivan Diklić

Dr Aleksandar Crnobarić

Klinički asist. dr sc.med. Miodrag Glišić

 

 

 

Služba za opštu ortopediju V

Klinički asist. dr sc. med. Ognjen Vukadin

Prim. mr sc. med. dr Ljubodrag Zajić (pomoćnik direktora)

Dr Nenad Trbović

Dr Danijel Raspopović

Klinički asist. dr sc. med. Branislav Krivokapić

Dr Filip Pilipović

 

 

 

Služba za opštu ortopediju III

Klinički asist. prim. dr sc. med. Boris Gluščević

Prim. dr Velјko Jovanović

Prim. dr Predrag Stošić

Dr Daniel Milosavlјević

Dr Vladimir Gajić

Dr Aleksandar Stanojković

Dr Ljubiša Marjanov

Dr Danilo Jeremić

 

 

 

Služba za traumatologiju lokomotornog sistema

Mr sc. med. dr Aleksandar Kojić

Mr sc. med. dr Slobodan Stanković

Dr Radomir Radivojević

Dr Predrag Stefanović

Dr Draško Vasović

Mr sc. med. dr Branko Stefanović

 

 

 

Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Mr sc. med. dr Violeta Baščarević

Mr sc. med. dr Želјko Ćurčić

Dr Veliša Arsić

Dr sc. med. dr Predrag Nedelјković

Dr Miloš Vučetić

Dr Milan Stajić

Dr Dušan Kubura - doktor medicine na specijalizaciji

 

 

 

Služba za hirurške intervencije (operacioni blok)

Dr Dejan Marinković

 

 

 

Služba za anesteziju sa reanimatologijom

- Odelјenje za intezivnu terapiju

Dr Svetlana Dinić

Dr Vesna Savić

Prim. mr sc. med. dr Branislav Tomović

Dr Milica Nikolić

Dr Renata Saić-Eminović

Mr sc. med. dr Sonja Čejović

Dr Marija Ratković

Dr Marija Banđur

Mr sc. med. dr Milovan Vukotić

Dr Slavica Dejanović

Dr Vesna Kandić Vuković

Dr Dragana Žarković

Dr Gordana Novaković

Dr Milena Jović

Dr Dragan Marinković

Dr Mina Đaković

Dr Lazar Bralušić

Dr Nenad Šutić

Dr Nevena Branković

Dr Nemanja Dimić

Dr Slađana Živković

Dr Aleksandar Pantelić

Dr Vesna Miličić - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Marko Savić - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Miroslav Lukić - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Ana Milosavlјević- doktor medicine na specijalizaciji

Dr Aleksandra Trifunović - doktor medicine na specijalizaciji

Dr Marija Pantić – klinički doktor medicine

Dr Nataša Božić - klinički doktor medicine

 

 

II SEKTOR ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA:

 

 

 

Služba za prijem i specijalističko-konsultativne preglede

Dr Nenad Dakić

- Odelјenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

- Odelјenje za specijalističko-konsultativne preglede

- Odelјenje za dijagnostičku obradu i prijem pacijenata upućenih na bolničko lečenje

 

 

 

Dnevna bolnica za hirurgiju lokomotornog sistema

 

 

 

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Prim. dr Sandra Vulević Farmer

Prim. dr Desanka Mitrović

Dr sc. med. Momirka Vukićević

Dr Radoica Đokić

Prim. dr Slavica Pantelić

Prim. dr Nevenka Stojanović

Dr Marijana Todorović

 

 

 

Služba za laboratorijsku, radiološku, patološko-anatomsku i drugu dijagnostiku

Mag. farm. spec. med. biohem. Anđelka Milić

Dr Jesenka Grebenarović

Dr Jasminka Krdžović

Dr Sonja Konstantinović

Mr sc. med. dr Aleksandra Radulović

Mag. farm. med. biohem. Mina Džamić

Dr Milica Kovačević – doktor medicine na specijalizaciji

 

 

 

 

Odelјenje za snabdevanje krvlјu i krvnim produktima

Prim. dr sc.med. Leposava Sikimić

Dr Radislavka Ilić

Dr Ana Stanisavlјević Milјković – doktor medicine na specijalizaciji

 

 

 

Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Prim. dr sc.med. Vesna Nikolić

Dr Milan Mitrović

Dr Aleksandra Ristanović

Mr sc. med. dr Gordana Đorđević Gajić

Dr Slavica Cvijović – Tomić

Dr Aleksandar Stojanović

Mr sci. med. dr Nebojša Milićević

Dr Daniela Okilјević

Dr Petar Mamontov

Dr Svetozar Savić

Prim. Mr sc. med. dr Svetlana Bacetić

 

 

 

Odelјenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolnička apoteka)

Mr ph. spec. Nenad Milјković

Mr ph. spec. Jelena Nikić

Mr ph. Jelena Marković

 

 

 

Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost

Prim. dr sc.med. Vesna Nikolić

 

 

 

Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku

Prim. dr sc.med. Vesna Nikolić

 

 

DOKTORI MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI

 

Dr Nikola Bogosavlјević

Dr Bojan Petrović

Dr Ljubomir Daković

Dr Nemanja Jovanović

Dr Nikola Colić

Dr Mirko Bogdanić

Dr Milan Šubic

Dr Veselin Aleksić

Dr Tomislav Stanojčić

Dr Boris Zekić

Dr Strahinja Đorđević

Dr Andrej Georgievski

Dr Andrija Milićević

Dr Nemanja Manojlović