Služba za hirurgiju kičmenog stuba


Rukovodilac Službe i načelnik Odeljenja za hirurgiju kičmenog stuba I:


Načelnik Odeljenja za hirurgiju kičmenog stuba II:


Glavna sestra Odeljenja za hirurgiju kičmenog stuba I:

  • MS Jasmina Milenković

Glavna sestra Odeljenja za hirurgiju kičmenog stuba II:

  • VMS Gorica Dimitrijević

 

Aktivnosti Službe:

Služba za hirurgiju i lečenje kičmenog stuba Instituta “Banjica” je jedina ustanova u Srbiji gde se sprovodi kompletno neoperativno i operativno lečenje deformiteta kičmenog stuba, degenerativnih stanja kičmenog stuba, povreda kičmenog stuba kao i spinalnih tumora. Hospitalno se u Službi leči više od 1.600 pacijenata godišnje. U svakodnevni rad Službe za hirurgiju kičmenog stuba uklјučen su lekari specijalisti (neurolog, fizijatar, internista, opšti hirurg, anesteziolog, pedijatar).

Operativne tehnike koje se najčešće izvode po određenim patologijama su:

  • Deformacije kičmenog stuba;
  • Degenerativna kičma;
  • Tumori;
  • Trauma;
  • Infekcije;
  • Druga patološka stanja.

Stalna pripravnost: Služba za hitne slučajeve povreda i obolјenja kičmenog stuba dežurna je 24 časa 365 dana u godini, tako da se u optimalnom vremenu pacijenti zbrinjavaju, i po potrebi operativno leče;

Glavni konzilijum Službe: Ponedelјak 09.00 časova.