Kičma u dece i odraslih

 

Za preciznije informacije možete posetiti stranicu: https://www.mojdoktor.gov.rs/

 

Klikom na link pogledajte spisak informatora. 

Link: Informatori

 

Lekar

Ambulantni dan

Vreme

Dr Veselin Aleksić

Petak

pre podne

Prim. dr Aleksandar Ćurčić

Petak

pre podne

Prim. dr Budimir Ješić

Petak

pre podne

Dr Draža Dožić

Petak

pre podne

Dr Oleg Krneta

Petak

pre podne

Mr sc. med. dr Stanko Miličković

Petak

pre podne

Dr Dejan Marinković

Petak

pre podne

Klinički asist. dr sci. med. Marko Aleksić

Petak

pre podne

Dr Velјko Milosavlјević

Petak

pre podne

Dr Milan Mirković

Petak

pre podne

 * Usled nepredviđenih okolnosti Institut zadržava pravo promene radnog vremena lekara

 

Informatori za pacijente:

Anestezija (41MB)

Cervikalni sindrom (5MB)

Deca: Zlostavljanje (55MB)

Diskus hernija (8MB)

Ekstenzori trupa i trbušna muskulatura (74MB)

Higijena ruku (66MB)

Hirurško lečenje reumatoidnog artirtisa (8MB)

Osteomijelitis (46MB)

Osteoporoza (28MB)

Osteoporoza: Fizikala (8MB)

Postoperativna kičma (111MB)

Povreda kičmenog stuba (55MB)

Pravilna ishrana (58MB)

Prevencija i lečenje dečije osteoporoze (35MB)

Skolioza (7MB)

Informator za roditelje (2MB)