Odelјenje za snabdevanje krvlјu i krvnim produktima


Načelnik odeljenja:

  • Dr Jelena Dmitrović Popović

Glavna sestra:

  • MS Julijana Džakula

 

Aktivnosti Odelјenja:

Odelјenje transfuziologije je koncipirano kao Bolnička banka krvi.

Delatnosti su:

  • Snabdevanje krvlјu i derivatima krvi za potrebe hirurškog operativnog programa;
  • Izvršenje neophodnih imunohematoloških ispitivanja krvi pacijenata;
  • Izvođenje testova podnošlјivosti krvi u okviru pripreme krvi za transfuziju;
  • Izvođenje programa autolognih transfuzija;
  • Obavlјanje testova iz oblasti hemostaze;
  • Kontrola efikasnosti primenjene antikoagulantne terapije u sklopu tretmana odelјenskih bolesnika;
  • Konsultativna delatnost iz oblasti transfuziologije.

Odelјenje je nadležno za:
Racionalnu primenu krvi i produkata od krvi, kao i za bezbedno rukovanje krvlјu i produktima od krvi. Administriranje u oblasti izdavanja krvi i krvnih produkata u okviru bolničkog informacionog sistema, što podrazumeva i praćenje i neočekivanih reakcija kod pacijenata u vezi sa transfuzijom krvi i krvnih komponenata, uz obavezu prijavlјivanja svih posttransfuzijskih reakcija i dalјe ispitivanje po ustanovlјenim operativnim procedurama.

Radno vreme Odelјenja:

Transfuziološka delatnost je raspoređena po tipu smenskog rada za tehničare-transfuziste u toku 24 časa i 365 dana godišnje. Specijalista transfuziolog je pripravan 24 časa tokom 365 dana godišnje.