Služba za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju


Načelnik:


Glavna sestra:

  • MS Rada Borović

 

Aktivnosti Službe:

Odelјenje je specijalizovano za lečenje stanja iz domena plastične i rekonstruktivne hirurgije, a posebno stanja iz oblasti obolјenja, deformiteta (stečenih i urođenih), traume i posttraumatskih stanja, kao i tumora šake. Takođe, bavimo se i hirurgijom perifernih nerava i rekonstrukcijom defekata mekih tkiva ekstremiteta. U hirurškom lečenju učestvujemo u rešavanju stanja koja zahtevaju multidisciplinarni pristup, kao deo tima (sa ortopedima, fizijatrima i opštim hirurzima).