ОБАВЕШТЕЊЕ ХИТНА СЛУЖБА - ПЕТАК 28.02.2020.

На основу дописа Министарства здравља, Сектора за организацију здравствене службе број: 500-01-1343/2019-09 од 04.11.2019. године, Институт за ортопедију Бањица поред редовних хитних служби понедељком и четвртком, укључен је у систем дежурстава на територији града Београда и Републике Србије и петком.

Због повећаног прилива трауматизованих пацијената, наведена мера захтева реорганизацију и прилагођавање постојећем стању, што подразумева и значајну редукцију оперативних програма у артроскопској хирургији током наведеног периода.

Стога, молимо за разумевање јер из наведених разлога нисмо у прилици да одговоримо захтевима великом броју већ заказаних пацијената.