Особа задужена за достављање података о броју прегледа ЦТ-а

Главни РТГ техничар Иван Бранковић

Контакт телефон: 066/8829078

е- пошта: rj18.43@iohbb.edu.rs