Служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко-анатомску и другу дијагностику


ОДЕЉЕЊЕ БИОХЕМИЈСКО-ХЕМАТОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ


Начелник:


Главни лабораторијски техничар:

  • ЛТ Сања Пешић 

 

Активности Одељења

Одељење је специјализовано за спровођење лабораторијских анализа на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU400; Roshe, Cobas e411; Ilyte) који омогућавају рад анализа из свих области клиничке биохемије. Уз класичне анализе за праћење метаболизма основних параметара (шећера, масти, протеина, креатинина, урее, билирубина, итд.), ензима (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, итд.), електролита, микроелемената, радимо и јединствене анализе из области имунохемије везане за хормоне, туморске маркере, срчане маркере, коштане маркере и маркере упалног процеса. Из програмa терапијског праћења лекова -Therapeutic drug monitoring (TDM) радимо одређивање нивоа vancomycina у серуму. Комплетна крвна слика је један од најзначајнијих хематолошких рутинских лабораторијских тестова. Одређивање хематолошких параметара се изводи на аутоматским анализаторима (Beckman Coulter, LH 780; Beckman Coulter, ACT diff.) који омогућавају добру диференцијацију при анализи крвне слике. Добра диференцијација је од непроцењиве важности јер пружа лекару велики број клинички значајних информација: за детекцију и праћење анемија, диференцијацију анемија, детекцију инфекција, алергија, системских хематолошких обољења и др. Мерење концентрације D-dimera је битан елемент у дијагностици дубоке венске тромбозе и плућне емболије.

У лабораторији се дневно обради око 400 узорака крви и других биолошких материјала болничких пацијената и око 40 узорака амбулантних пацијената. Амбулантним пацијентима се раде анализе за дијагностику остеопорозе и анализе за контролу терапије остеопорозе.

Радно време лабораторије: Лабораторија ради 24 часа. Узимање биолошког материјала за амбулантне пацијенте се врши од 08-9.30 часова, а издавање резултата 09-17.00 часова.

 


ОДЕЉЕЊЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ


Начелник:


Главни лабораторијски техничар:

  • ЛT Романа Цветојевић

 

Активности Одељења

Одељење микробиологије годишње прими и обради око 20.000 микробиолошких узорака стационарних и амбулантних пацијената. Највећи број узорака чине брисеви рана (културе ткива, пунктати, ексудати), затим уринокултуре, брисеви грла и носа, хемокултуре, спутум/пулмонални секрет, копрокултуре, перианални отисци и брисеви, тест на токсин Clostridium difficile, култура на микобактерије, реуматске пробе (ASO и Waaler-Rose test). Уведени су и тестови на маркере трансмисивних болести (ЕLISA тестови и VDRL тест), за потребе коштане банке Института.

Одељење врши и епидемиолошки надзор над целом болницом. У циљу превенције

интрахоспиталних инфекција врши се контрола контаминације болничке средине узимањем брисева радних површина, прибора за јело, опреме и руку особља, као и контрола на клицоноштво. Врши се контрола стерилности материјала и процеса стерилизације у парним и сувим стерилизаторима. Такође, Одељење организује уписивање и транспорт материјала за патохистолошке прегледе на Институту за патологију, врши пријаву хроничних незаразних и заразних болести, надзор над болничким инфекцијама и организује и спроводи вакцинацију запослених против хепатитиса Б и сезонског грипа.

Радно време Службе: Радним данима 07-19.00 часова, суботом 07-13.00 часова.

 

  


ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДИОЛОГИЈУ


Начелник:


Главни радиолошки техничар:

  • ВРТ Иван Бранковић

Руководилац ултразвучног кабинета:


 

Активности Радиолошког Кабинета

Основна делатност радиолошког кабинета су радиографије и радиоскопије коштано-зглобног система. Радиолошки кабинет се састоји из оделјенског дела кабинета, амбулантног кабинета, скенер кабинета и НМР кабинета. Оделјенски део кабинета обавлја радиографије и радиоскопије оделјенских пацијената. Амбулантни део кабинета обавлја радиографије амбулантних и хитних пацијената. Скенер кабинет и НМР кабинет обавлју прегледе оделјенских и амбулантних пацијената.

Радно време Кабинета:

Одељенски РТГ: Сваки радни дан 07-13.00 часова;

Амбулантни РТГ: Сваки радни дан 07-20.00 часова;

Скенер и НМР: Сваки радни дан 07-13.00 часова.

 

Активности Ултразвучног Кабинета:

На ИОХБ “Бањица” је 1989. године уведена је ултразвучна дијагностика са примарним циљем систематског скрининга кукова код новорођенчади и одојчади, дијагностиковања и лечења ортопедско-трауматолошких акутних и хроничних стања коштано-зглобно, мишићно-тетивних лезија, као и дијагностиковања патологије тумора локомоторног система. ИОХБ “Бањица” је референтни центар дијагностике и едукативан центар за лекаре разних профила (ортопеде, педијатре, радиологе...), опредељене за ултразвучну дијагностику из области ортопедије и трауматологије. Данас се на ИОХБ “Бањица” годишње обави око 1500 прегледа кукова новорођенчади и одојчади, 300 прегледа ортопедско-трауматолошких стања, 600 прегледа кардиоваскуларне и абдоминалне патологије .