Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)


Начелник одељења:


Главни фармацеутски техничар:

 • Данијела Лазаревић

 

Активности Одељења:

 • Планирањање и спровођење јавних набавки и праћење реализације уговора.
 • Квалитативни и квантитативни пријем лекова и медицинских средстава, као и складиштење истих;
 • Издавање лекова са и ван листе лекова који се преписују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања;
 • Издавање лекова под посебним режимом издавања (лекови са опојним дрогама и
 • лекови ван листе лекова);
 • Издавање медицинских средстава;
 • Праћење спровођења утврђених терапијских протокола лечења;
 • Пружање информација о лековима и медицинским средствима здравственим радницима;
 • Консултације са здравственим радницима у вези са рационалним избором врсте, дозе, облика и начина апликације лека за пацијента;
 • Kонсултације у области примене безбедне и ефикасне оралне антикоагулантне терапије.
 • Консултације у области антимикробне терапије базиране на терапијском мониторингу лека у серуму пацијента.
 • Праћење реакције пацијента на лек и пријава нежељених реакција на лек;
 • Агенцији за лекове и медицинска средства Републике Србије;
 • Консултације са здравственим радницима о правилној администрацији лека;
 • Административна обрада података о потрошњи лекова и медицинских средстава на Институту по одељењима;
 • Креирање политике рационалног коришћења лекова и медицинских средстава у сарадњи са другим здравственим радницима;
 • Континуирана едукација свих запослених на Одељењу;
 • Учествовање у клиничким испитивањима лекова и медицинских средстава;
 • Учествовање у међународном пројекту Европске сарадње у науци у технологији COST Action 15105 у области несташице лекова, и процене клиничко-фармаколошких потреба пацијената током процене алтернативних терапијских опција;
 • У сарадњи са Комисијом за лекове Института и Агенцијом за лекове и медицинска средства Републике Србије Одељење за фармацеутску здравствену делатност спроводи активности у области фармаковигиланце, које се односе на прикупљање пријава нежељених реакција на лек, као и других проблема у вези са леком, а у циљу праћења безбедности лекова.