ИЗИС - Мој доктор

Поштовани,

Са увођењем програма Мој доктор, а у циљу олакшања и убрзања процеса рада као и повећања задовољства пацијената и медицинских радника, достављамо Вам неколико ближих информација о раду Института за време прелазног периода и усклађивања нашег информационог система са интегрисаним здравственим информационим системом.

Заказивање прегледа не може се више обављати директно – телефоном или на шалтеру Института, већ само од стране изабраног лекара на примарном нивоу здравствене заштите, у складу са одлуком Министарства здравља.

Сви лекари Института за ортопедско – хируршке болести „Бањица“, специјалисти ортопедије са трауматологијом, баве се лечењем свих ортопедских стања и болести. Ипак, у циљу лакшег и прецизнијег заказивања прегледа, постоји списак лекара са Уже области ортопедије којима се доминантно и на експертском нивоу баве:

 • тумори и коштане цисте
 • бенигни и малигни,
 • горњи екстремитети,
 • доњи екстремитети,
 • раме,
 • колено,
 • кук,
 • кичма,
 • дечија ортопедија 
 • патологија и развојни поремећаји,
 • лоше срасли преломи
 • лажни зглоб,
 • стопало,
 • шака
 • ручни зглоб и пластична хирургија,
 • урођене аномалије екстремитета са инегалитетом (скраћен екстремитет),
 • неуроортопедија,
 • запаљенске болести зглобова
 • реуматизам, лупус и сл. - остеопороза,
 • општа хирургија.

Приликом издавања упута треба проверити да ли постоје отворени термини за заказивање у Институту и њих користити за издавање регуларних упута. Уколико не постоје отворени термини за заказивање прегледа, због чега је неопходно издати упут без термина, препорука је да се пацијенти определе према доктору или дану у коме се доминантно лече пацијенти са специфичном патологијом ( http://www.iohbb.edu.rs/index.php/sr-rs/83-info-iohbb/588-uze-oblasti-ortopedije ).
Заказивање не важи за пацијенте који нису осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање и странце, односно за пацијенте који плаћају здравствене прегледе.
Напослетку наглашавамо да је све напред предложено усмерено на побољшање лечења наших пацијената, скраћење чекања на преглед специјалисте ортопедске хирургије који се у највећој мери бави специфичном проблематиком коју пацијент наводи као свој главни проблем.

За све што би Вас могло интересовати остајемо Вам на располагању.

 

Руководство ИОХБ „Бањица“

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију као и РТГ дијагностика није отворена за заказивање пацијената од стране изабраног лекара са примарног нивоа здравствене заштите.

Prim. dr Сандра Вулевић Фармер
Служба физикалне медицине и рехабилитације

У циљу побољшања система заказивања скрећемо пажњу на следеће:

-Приликом заказивања првих прегледа за лекаре специјалисте ортопедије са трауматологијом потребно је користити понуђене слободне термине докле год постоје неискоришћени за било ког лекара,а не креирати упуте без термина за установу

-При одабиру времена за преглед бирати први следећи слободан термин, непрескачући слободне термине

 

Јелена Мијушковић
Шеф одсека медицинске информатике

Заказивање пацијената са остеопорозом није отворено од стране изабараног лекара са примарног нивоа здравствене заштите.

 

Служба за специјалистичко-консултативне делатности