Служба за пријем и специјалистичко консултативне прегледе


Начелник:


Главна сестра:

 • ВМС Данијела Јаковљевић

 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИЈЕМ И ЗБРИЊАВАЊЕ УРГЕНТНИХ СТАЊА:

 • Спровођење хитне службе у пријемним данима понедељком и четвртком;
 • Вођење медицинске картотеке и документације амбулантних и стационарних болесника – хитних случајева;
 • Обрада медицинских уверења и извештаја хитних случајева;
 • Спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних болесника-хитних случајева;
 • Обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе јединице.

 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ:

 • Организовање специјалистичких амбулантних прегледа пацијената по распореду уз одговарајућу документацију;
 • Организовање консултативне и конзилијарне службе лекара других специјалности;
 • Спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних болесника;
 • Обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе јединице.

 

АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДИЈАГНОСТИЧКУ ОБРАДУ И ПРИЈЕМ  ПАЦИЈЕНАТА УПУЋЕНИХ НА БОЛНИЧКО ЛЕЧЕЊЕ:

 • Упис пацијената уз прописно оверен упут (за унутрашњост оверен од надлежног фонда);
 • Провера личних података и упис пацијента у информациони систем;
 • Спровођење пацијента до амбуланте за пријем пацијената са листе чекања;
 • Спровођење и организација пријема пацијената на сва болничка одељења;
 • Штампа евиденције пријема пацијената;
 • Архивирање медицинске документације.