Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима


Начелник одељења:

  • Dr Јелена Дмитровић Поповић

Главна сестра:

  • МС Јулијана Џакула

 

Активности Одељења:

Одељење трансфузиологије је конципирано као Болничка банка крви.

Делатности су:

  • Снабдевање крвљу и дериватима крви за потребе хируршког оперативног програма;
  • Извршење неопходних имунохематолошких испитивања крви пацијената;
  • Извођење тестова подношљивости крви у оквиру припреме крви за трансфузију;
  • Извођење програма аутологних трансфузија;
  • Обављање тестова из области хемостазе;
  • Контрола ефикасности примењене антикоагулантне терапије у склопу третмана одељенских болесника;
  • Консултативна делатност из области трансфузиологије.

Одељење је надлежно за:
Рационалну примену крви и продуката од крви, као и за безбедно руковање крвљу и продуктима од крви. Администрирање у области издавања крви и крвних продуката у оквиру болничког информационог система, што подразумева и праћење и неочекиваних реакција код пацијената у вези са трансфузијом крви и крвних компонената, уз обавезу пријављивања свих посттрансфузијских реакција и даље испитивање по установљеним оперативним процедурама.

Радно време Одељења:

Трансфузиолошка делатност је распоређена по типу сменског рада за техничаре-трансфузисте у току 24 часа и 365 дана годишње. Специјалиста трансфузиолог је приправан 24 часа током 365 дана годишње.