Служба за техничке и друге сличне послове


Шеф:

  • Војислав Трбовић

 

Активности Службе: 

Основна делатност Техничке службе јесте извођење радова одржавања и адаптација простора објеката Института. Радно време Службе је 07-15.00 часова. Служба обезбеђења Института врши обезбеђивање покретне и непокретне имовине и живота пацијената и запослених, као и контролу приступа и ограничавање саобраћаја у кругу Института са циљем олакшавања функционисања истог. Радно време је 00-24 часа.

Централна кухиња спрема 3 оброка дневно за све лежеће пацијенте. Радно време централне кухиње је 06-19.00 часова.

Вешерај и шнајдерај су задужени за прање, пеглање и шивење веша, постељине и униформи. Радно време вешераја је 06-19.00 часова, суботом 06-14.00 часова.

Котларница обезбеђује зграду са водом и паром која се користи за кухињу, вешерај и загревање санитарне топле воде и грејање. Радно време котларнице је 00-24 часа

од понедељка до недеље.

Возни парк превози и пацијенте као и запослене. Радно време возног парка је 07-19.00 часова уторком, средом и петком, понедељком и четвртком од 00-24.00 часа.

Активности везане за третман инфективног отпада тичу се уништавања медицинског инфективног отпада и обављају се 06-14.00 часова.

Техничка служба, вешерај и пеглаоница, котларница и возни парк су смештене у засебној згради, док се кухиња налази у склопу саме зграде болнице.