21.09.2020.

ЈН 28/2020 - Потрошни лабораторијски материјал за потребе Одељења микробиологије, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 28/2020 - Потрошни лабораторијски материјал за потребе Одељења микробиологије, по партијама

Позив за подношење понуде

Одлуке о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 7, 8, 16, 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 10, 13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1, 3, 4, 14, 15, 17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору I

Обавештење о закљученом уговору II