Стручни кадар

 

I СЕКТОР СТАЦИОНАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

 

 

 

Служба за туморе и сличне болести

Dr Александар Ђорђевић

Dr Зоран Вучинић

Mr sc. med. dr Никица Мандић

Dr Светлана Лазаревић

Prim. dr sc.med. Ненад Лујић

Dr Станислав Рајковић

Dr Петар Мамонтов

Dr Светозар Савић

 

 

 

Служба за општу ортопедију I

Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић (В.Д. директора Института)

Dr Зоран Стефановић

Dr Андрија Лазовић

Dr Вук Вучић

Dr Марко Вујачић

 

 

 

Служба за општу ортопедију II

Doc. dr sc. med. Милан Апостоловић

Doc. dr sc. med. Немања Славковић, (помоћник директора)

Dr Владимир Вучковић

Klinički asist. mr sc. med. dr Борис Вукомановић

Dr Оскар Чучиловић

Dr Дејан Александрић

 

 

 

Служба за хирургију кичменог стуба

Dr sc. med. Владимир Лалошевић

Prim. dr Александар Ћурчић

Prim. dr Будимир Јешић

Dr Дража Дожић

Dr Олег Крнета

Mr sc. med. dr Станко Миличковић

Prim. dr sc.med. Здравко Полексић

Dr Марко Алексић

 

 

 

Служба за реконструктивну хирургију локомоторног система

Prof. dr Славко Томић

Mr sc. med. dr Оливер Крајчиновић

Mr sc. med. dr Бранко Стефановић

Dr Вукашин Јовановић

 

 

 

Служба за дечију ортопедију и трауматологију

- Одељење за неуроортопедију

- Одељење за дечију онкологију

Dr Војислав Алексић

Dr Агница Петковић

Prim. dr Весна Јовановић

Klinički asist. dr sc. med. Душко Спасовски

Dr Игор Шешлија

 

 

  

Служба за општу ортопедију IV

Klinički asist. dr sc. med. Владан Стевановић

Prof. dr Зоран Благојевић

Prim. dr Драган Матић

Dr Иван Диклић

Dr Александар Црнобарић

Klinički ass. dr sc.med. Миодраг Глишић

 

 

 

Служба за општу ортопедију V

Klinički asist. dr sc. med. Огњен Вукадин

Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић (помоћник директора)

Dr Ненад Трбовић

Dr Данијел Распоповић

Dr Бранислав Кривокапић

Dr Филип Пилиповић

 

 

 

Служба за општу ортопедију III

Klinički asist. prim. dr sc. med. Борис Глушчевић

Prim. dr Вељко Јовановић

Prim. dr Предраг Стошић

Dr Даниел Милосављевић

Dr Владимир Гајић

Dr Александар Станојковић

Dr Љубиша Марјанов

 

 

 

Служба за трауматологију локомоторног система

Mr sc. med. dr Слободан Станковић

Mr sc. med. dr Александар Којић

Dr Радомир Радивојевић

Dr Предраг Стефановић

 

 

 

Служба за пластичну и реконструктивну хирургију

Mr sc. med. dr  Виолета Башчаревић

Mr sc. med. dr Жељко Ћурчић

Dr Велиша Арсић

Dr sc. med. dr Предраг Недељковић

Dr Милош Вучетић

Dr Милан Стајић - Доктор медицине на специјализацији

Др Душан Кубура - Клинички доктор медицине

 

 

 

Служба за хируршке интервенције (операциони блок)

Dr Дејан Маринковић 

 

 

 

Служба за анестезију са реаниматологијом

- Одељење за интезивну терапију

Prim. mr sc. med. dr Бранислав Томовић

Dr Весна Савић

Dr Милица Николић

Dr Рената Саић-Еминовић

Mr sc. med. dr Соња Чејовић

Dr Момчило Станковић

Dr Светлана Динић

Dr Марија Ратковић

Dr Марија Банђур

Mr sc. med. dr Милован Вукотић

Dr Славица Дејановић

Dr Весна Кандић Вуковић

Dr Драгана Жарковић

Dr Гордана Новаковић

Dr Милена Јовић

Dr Драган Маринковић

Dr Снежана Бакић

Dr Мина Ђаковић

Dr Андријана Цвијовић

Dr Лазар Бралушић

Dr Ненад Шутић

Dr Невена Бранковић

Dr Немања Димић - доктор медицине на специјализацији

Dr Весна Миличић - доктор медицине на специјализацији

Dr Марко Савић - доктор медицине на специјализацији

Dr Мирослав Лукић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Ана Милосављевић- дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Александар Пантелић - дoктoр мeдицинe нa спeциjaлизaциjи

Dr Aлeксaндрa Tрифунoвић - клинички дoктoр мeдицинe

 

 

II СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА:

 

 

 

Служба за пријем и специјалистичко-консултативне прегледе

Dr Ненад Дакић

- Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања

- Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе

- Одељење за дијагностичку обраду и пријем пацијената упућених на болничко лечење

 

 

 

Дневна болница за хирургију локомоторног система

 

 

 

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Prim. dr Сандра Вулевић-Фармер

Prim. dr Десанка Митровић

Dr sc. med. Момирка Вукићевић

Dr Радоица Ђокић

Prim. dr Славица Пантелић

Prim. dr Невенка Стојановић

Dr Маријана Тодоровић

 

 

 

Служба за лабораторијску, радиолошку, патолошко-анатомску и другу дијагностику

Prim. dr sc.med.Радмила Ковачевић

Dr Јесенка Гребенаровић

Dr Јасминка Крџовић

Dr Соња Константиновић

Mr sc. med. dr Александра Радуловић

Mag. farm. spec. med. biohem. Анђелка Милић

Mag. farm. med. biohem. Мина Џамић

Dr Милица Ковачевић – доктор медицине на специјализацији

 

 

 

 

Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Prim. dr sc.med.Лепосава Сикимић

Dr Радиславка Илић

Dr Ана Станисављевић Миљковић – клинички доктор медицине

 

 

 

Служба за специјалистичко консултативну делатност

Dr Милан Митровић

Prim. dr Милена Ђурић

Dr Александра Ристановић

Mr sc. med. dr Гордана Ђорђевић Гајић

Dr Славица Цвијовић – Томић

Dr Александар Стојановић

Dr Петар Мамонтов

Dr Светозар Савић

Prim. Mr sc. med. dr Светлана Бацетић

Dr Дивна Борчић

 

 

 

Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)

Mr ph. spec. Јелена Никић

Mr ph. spec. Ненад Миљковић

 

 

 

Служба за научно-истраживачку и образовну делатност

Prim. dr sc.med.Весна Николић

 

 

 

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Prim. dr sc.med.Весна Николић

 

 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ

 

Dr Филип Пилиповић

Dr Марко Димитријевић

Dr Марко Вујачић

Dr Желимир Јовановић

Dr Вељко Милосављевић

Dr Милан Мирковић

Dr Драшко Васовић

Dr Андреја Баљозовић

Dr Данило Јеремић

Dr Никола Богосављевић

Dr Бојан Петровић

Dr Љубомир Даковић

Dr Немања Јовановић

Dr Никола Цолић

 

 

 

КЛИНИЧКИ ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ

 

Dr Мирко Богданић

Dr Милан Шубиц

Dr Веселин Алексић