ШТА ТРЕБА ДА ЗНАТЕ

За пријем у болницу обавезно припремите и донесите:

 • Упут за болничко лечење, за пацијенте из унутрашњости оверен од стране надлежне Филијале фонда здравственог осигурања;
 • Картицу здравственог осигурања;
 • Личну карту;
 • Медицинску документацију, налазе потребних лабораторијских анализа и дијагностичких процедура, мишљење надлежног лекара уже специјалности о подобности за оперативни захват (списак се налази на Извештају лекара специјалисте који сте добили када Вам је постављена индикација за пријем на лечење или операцију);
 • Резултати и налази не смеју бити старији од 30 дана у односу на термин операције.
 • Уколико постоји основ за ослобађање од плаћања партиципације, то треба да буде потврђено одговарајућом шифром, потписом и печатом на упуту за болничко лечење или одговарајућим документом (потврда) на за то предвиђеном обрасцу;
 • Ако сте били на преоперативном анестезиолошком и интернистичком/педијатријском прегледу потребно је да следите добијена упутства и препоруке за терапију до датума пријема;
 • Посетите стоматолога, ако имате евентуалне жаришне тачке (каријес, гранулом) одстраните их пошто могу бити извори инфекције након операције;
 • Све лекове које тренутно узимате у њиховом оригиналном паковању;
 • Прибор за личну хигијену који ће вам бити потребан током боравка у нашој болници;
 • Пижаму/спаваћицу, доњи веш, кућни мантил, папуче;
 • Уколико носите наочаре/контактна сочива, слушни апарат, зубну протезу понесите их са собом са кутијама у којима их чувате;
 • На пријему пацијент своје ствари (одећа, новац, накит...) предаје особи која је дошла у пратњи. Уколико пацијент нема пратиоца на пријему ствари се чувају у болничкој гардероби или сефу у зависности од вредности и о томе се сачињава Записник/Реверс . На дан отпуста уз реверс ствари се враћају пацијенту.

 

У болницу немојте доносити:

 • Новац, накит и остале вредне ствари не можемо их адекватно чувати, ни преузети одговорност у случају нестанка;
 • Кофере и путне торбе са већом количином ствари;
 • Храну;

 

Опште смернице за узимање терапије пре доласка у болницу
уз обавезну консултацију ординирајућег лекара и по препорукама (интернисте, анестезиолога, педијатра) на прегледу за преоперативну припрему:

 • Недељу дана пре операције прекините са лековима које користе као антиагрегациона терапија (ацетилсалицилна киселина 100 мг);
 • Употребу нестеродних антиреуматика (Бруфен, Мовалис, Диклофен...) обуставити недељу дана пре операције имајући у виду њихов утицај на процесе коагулације крви;
 • Ако пацијент узима лекове који значајно утичу на коагулацију крви (препарати дикумарола...), врло је важно да се престанак узимања ових лекова договори са ординирајућим лекаром, уз дефинитивну консултацију са надлежним интернистом у нашој установи;
 • Две недеље пре операције укинути лек Метотреxат (МТX) који се користи у терапији реуматоидног артритиса или неког другог системског обољења уз налаз надлежног реуматолога;
 • Недељу дана пре операције прекините узимање биљних и других алтернативних лекова и додатака уколико их користите;
 • Пацијенти за дневну хирургију поступају по препорукама и упутству добијеним на прегледу у амбуланти.

Уколико сте, из неког разлога, спречени да дођете на договорени пријем потребно је да се јавите бар седам дана раније и  закажете нови термин.

 

Пушење и конзумирање алкохолних пића у болници и у болничком дворишту није дозвољено.

Током боравка у болници обавезо је поштовање Кућног реда Установе који се налази истакнут на огласним таблама болничких Служби.

Пријем пацијента на болничко лечење започиње на шалтеру пријемне амбуланте договореног/заказаног термина за пријем.

У ИО Бањица пружамо стручну, квалитетну и ефикасну бригу сваком нашем пацијенту. Сваки појединац, без обзира на године старости, пол, националност, економску или друштвену припадност, као и начин плаћања, има једнака права.

 

Пријем у болницу

Када дођете на пријем, у заказаном термину, потребно је да се јавите на шалтер ПРИЈЕМ, са предходно припремљеним личним документима као и неопходном медицинском документацијом. За лица млађа од 15 година или лица која имају додељеног законског старатеља, присуство родитеља/старатеља је обавезно.

 • Уписом у информациони систем Института завршавате административни део пријема, након чега ћете бити упућени у санитарни пропусник где се врши санитарно хигијенско збрињавање. Пресвући ћете се у пижаму/спаваћицу, своје ствари (одећу, новац, накит...) предати особи која је са Вама у пратњи. Уколико немате пратиоца на пријему, ствари ћете оставити у болничкој гардероби или сефу, где ће се чувати у зависности од вредности, и о чему ће бити сачињен Записник / Реверс.
  Медицинска сестра/техничар ће Вам измерити телесну тежину и висину и  израдити идентификациону наруквицу, коју сте у обавези да носите на руци до отпуста из болнице.
 • По завршеном пријему медицинска сестра/техничар ће Вас спровести до одељења на којем ћете се лечити.

 

На одељењу

Здравствено особље ће Вас упознати са свим поступцима везаним за операцију и анестезију, ризицима и евентуалним могућим компликацијама и потребама за трансфузијиом крви. Након што Вас здравствено особље упозна са свиме, потписујете сагласност за планирано лечење.
*За малолетна и лица која имају додељеног законског старатеља, пристанак, потписује родитељ/старатељ.

 • У разговору са анестезиологом, интернистом/педијатром неопходно је да дате што прецизније податаке о ранијим болестима, евентуалним операцијама и анестезијама, као и о редовној терапији коју узимате.
 • О детаљима преоперативне припреме благовремено и детаљно ће Вас обавестити медицинска сестра/техничар.
 • Пре операције сте у обавези да одстраните лак са ноктију на рукама и ногама, уклонити шминку, сав накит и зубну протезу (уколико је имате).

 

Операција

У операциону салу одлазите у пратњи медицинске сестре/ техничара где ће Вас сачекати анестетичар који ће Вас припремити за оперативни захват и бити уз Вас све време операције. Након операције бићете смештени у интензивну негу, где ће пратити Ваше виталне параметре и постоперативни ток и на основу истог проценити када ћете бити враћени у Вашу собу, на одељењу.

 

Ток опоравка

По повратку у собу, медицинско особље ће наставити да прати Ваше стање.
Рећи ће Вам и када можете започети са узимањем течности и хране.

 • Лекар физијатар ће Вас такође прегледати и одредити адекватану постоперативну физикалну терапију, коју ћете редовно спроводити са физиотерапеутима а све у циљу Вашег бржег и лакшег опоравка. 

 

Посете пацијентима, Кућни ред, Закони о правима пацијената су истакнути на Огласној табли за пацијенте на Одељењу.

Захтеве, жалбе или похвале можете уписати у “Књигу утисака” или убацити у “Сандуче за примедбе и похвале” који се налазе у оквиру Одељења на ком боравите..

 • Колико ћете времена провести у болници након хируршке интервенције зависи од врсте операције и брзине Вашег опоравка.
 • Одлуку о отпусту пацијента из болнице доноси надлежни лекар.
 • Отпуст је планиран и пацијент ће о томе бити на време обавештен. Пожељно је да по Вас дође пратња која ће Вам помоћи након отпуста и  уместо Вас по потреби подмирити све административне обавезе (евентуалног плаћања партиципације...). Родитељи или старатељи малолетног лица (до 18 година) у обавези су да буду присутни приликом његовог отпуштања из болнице.
 • Добићете отпусну листу у којој ће бити детаљно описана Ваша болест, операција и постоперативни ток са свим даљим упутствима и препорукама. Такође ће бити прописани и потребни лекови, дозу за тај дан ћете добити од нас, након чега треба (са отпусном листом) да се јавите свом изабраном лекару у надлежном Дому здравља, како би наставили са преписаном терапијом.
 • Предлог да Ваш опоравак наставите у неком рехабилитационом центру такође ће бити написан на отпусној листи, а за сва додатна објашњења и информације можете се обратити социјалном раднику наше установе.
 • Пажљиво саслушајте савете лекара и медицинских сестара на отпусту и питајте све што вам је нејасно.
 • Транспорт до куће (уколико је то медицински оправдано и потребно), биће организован од стране болнице и службе хитне помоћи, и у том случају је обавезно присуство члана породице као пратиоца. Ваш одлазак можете и сами организовати уколико имате могућност сопственог превоза.
 • Приликом отпуста биће Вам враћена Ваша медицинска документација коју сте предали приликом пријема.
 • Превијање постоперативне ране, вађење конаца и контрола спроводе се према упутствима из отпусне листе.

 

По доласку кући  понашајте се у складу са добијеним препорукама.