CD, DVD са сликама

Радиографске снимке пацијенти могу преузети подношењем захтева на мејл адресу office@iohbb.edu.rs.