Акредитација

Институт је стекао статус прве ортопедске акредитоване установе 2012. године на период од 3 године.  Сертификат број А-42-092012.

Институт за ортопедију Бањица је обновио акредитацијски статус 2015. године на период од 7 година. Сертификат број Р1-42-09/2016.

Институт за ортопедију Бањица је обновио акредитацијски статус 07.02.2023. године на период од 7 година.