Институт за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“ установљен је 1957. године док је првог болесника примио 1961., отпочевши са лечењем младих, оболелих од коштано-зглобне туберколозе и дечије парализе. Ношена снагом ентузијаста - пионира, у то време младе медицинске гране - ортопедије, Институт „БАЊИЦА“ свакодневно је освајао нова знања, прерастајући од дечије болнице конзервативног типа у светски признату и познату ортопедско-хируршку институцију, највећу те врсте у овом делу Европе.

Данас се у Институту „БАЊИЦА“ хируршки збрињавају и лече повреде коштано-зглобног система свих патологија и узраста. Светски је признато искуство Института у алоалтропластици зглобова, у хирургији дечјег кука, кичменог стуба, коштаних тумора, као и лечењу спортских повреда. Уз примену специфичне Илизаров-методе, и по савременој методологији и условима - по важећим стручним стандардима Институт је референтна установа на нивоу целе земље.

У девет операционих сала дневно се обави преко 30 хируршких операција. Модерном опремом за физикалну терапију Институт обезбеђује комплементарни медицински третман болесницима. Институт „БАЊИЦА“ специфичан је и важан по свом Центру за хирургију и лечење кичменог стуба („СПИНАЛНИ ЦЕНТАР“), јединственом на територији Србије, који је током свих дана у години отворен за збрињавање повреда и обољења и неуролошких испада кичменог стуба, уз приправне екипе за пружање неопходних хируршких интервенција (Pagget system). Поред њега Институт има још два центра што га сврстава међу установе од посебног републичког значаја и важности. У центру за ортопедију и трауматологију одраслих, уз редовне оперативне процедуре, са успехом дуже време примењују артоскопску хирургију посебно специјализоване екипе хирурга. У центру за дечију ортопедију и трауматологију се успешно лече најмлађи пацијенти, претежно са обољењима кукова.

Током 1994. године при Институту је отпочео рад и Центар за хипербаричну медицину, уз сарадњу врхунских стручњака из те области, опремљен најсавременијим апаратима, у који се примају пацијенти на хипербаричну терапију.

Лекари Института „БАЊИЦА“ од његовог оснивања активно су укључени у светске медицинске асоцијације и удружења. Редовно учествујући на међународним скуповима, репрезентују сопствена достигнућа и своја знања усклађују са светским искуствима. Посебно се издваја чланство у Светском удружењу ортопеда и трауматолога - SICOT, Европском удружењу за проучавање деформитета кичменог стуба, Британском Краљевском ортопедском удружењу. Уз то, Институт „БАЊИЦА“ је наставна медицинска база Универзитета у Београду, на којој се школују генерације здравственог особља на начин препознатљив по називу „БАЊИЧКА ШКОЛА“. Одговарајућим универзитетским наставним кадром и већим бројем стручњака, доктора медицинских наука, Институт стално обезбеђује висок ниво стручног усавршавања кадрова.

Водећи рачуна о сопственом напретку, Институт „БАЊИЦА“ школује и усавршава своје лекаре у референтним светским центрима и као госте ангажује професоре и водеће светске ортопедске стручњаке. Непрекидно усавршавајући медицинску службу, у корак са врхунским светским достигнућима у ортопедији, Институт „БАЊИЦА“ са сигурношћу и у наредном периоду остаје поуздан носилац у пружању здравствене заштите.