Неједнакости дужине екстремитета

 

За прецизније информације можете посетити страницу: https://www.mojdoktor.gov.rs/

 

Кликом на линк погледајте списак информатора. 

Линк: Информатори

 

Лекар

Амбулантни дан

Време

Prof. dr Славко Томић

Среда

пре подне

Dr Ненад Дакић

Среда

пре подне

Mr sc. med. dr Оливер Крајчиновић

Петак

пре подне

Mr sc. med. dr Бранко Стефановић

Среда

пре подне

Dr Вукашин Јовановић

Петак

пре подне

Prim. dr Весна Јовановић

Четвртак

пре подне

 * Услед непредвиђених околности Институт задржава право промене радног времена лекара

 

Информатори за пацијенте:

Анестезија (41MB)

Деца: Злостављање (55MB)

Хигијена руку (66MB)

Ход уз помоћ штака (48MB)

Правилна исхрана (58MB)

Водич за пацијенте лечене методом Илизарова (115MB)

Информатор за родитеље (2MB)