ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА” 1961-2016. 55 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА УСТАНОВЕ