Služba za specijalističko konsultativnu delatnost


Načelnik odeljenja:


 

Aktivnosti Odelјenja:

  • Obavlјanje internističkih pregleda pacijenata na odelјenjima i u jedinici intenzivne nege, učešće u radu ambulante za osteoporozu i Konzilijuma za metaboličku bolest kostiju, obavlјanje ehokardiografskih pregleda pacijenata;
  • Članstvo u komisijama i konzilijarnim timovima, 24-časovna pripravnost;
  • Obavlјanje pedijatrijskih pregleda pacijenata, učešće u radu ambulante i Konzilijuma za prevenciju i lečenje metaboličke bolesti kod dece;
  • Obavlјanje pregleda pacijenata, posebno iz oblasti abdominalne i torakalne hirurgije;
  • Hitne hirurške intervencije, operisanje i asistiranje ortopedima i plastičnim hirurzima;
  • Rad u ambulanti, članstvo u konzilijarnim timovima;
  • Obavlјanje stomatoloških pregleda pacijenata, rad na prevenciji karijesa kod dece i saniranju posledica karijesa kod dece i odraslih;
  • Obavlјanje i drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u domen rada ovog Odelјenja.

 

 Prim. dr sc. med. Vesna Nikolić, načelnik Odelјenja