Služba za hirurške intervencije (Operacioni blok)


Načelnik:

  • Dr Dejan Marinković

Glavna sestra:

  • MS Snežana Jeremić

 

Aktivnosti Službe:

U sklopu operacionog bloka IOHB „Banjica“ godišnje se uradi između 9.000 i 10.000 hirurških zahvata u 8 operacionih sala. Eminentni kadar uz najsavremeniju opremu svakodnevno izvodi najkompleksnije i najsavremenije metode iz oblasti ortopedije i traumatologije, kao i plastične i rekonstruktivne hirurgije.

U operacionom bloku se izvode:

  • Operacije ugradnje veštačkog kuka, kolena, ramena;
  • Kompletna traumatološka operativa, osteosinteze svih preloma;
  • Spinalna hirurgija;
  • Artroskopije i ligamentoplastike svih zglobova;
  • Dečija ortopedija i traumatologija;
  • Tumori koštano-zglobnog sistema;
  • Komplikacije nastale usled povrede ili nakon hirurških intervencija;
  • Reintervencije svih vrsta iz oblasti ortopedije. 

Operacioni blok čine:

  • Dve operacione sale specijalizovane su za operacije totalnih i subtotalnih endoproteza sa najsavremenijim instrumentarijumom i komorama za stalno prečišćavanje vazduha što u svakom trenutku garantuje sterilne uslove rada;
  • Tri sale za kompletnu ortopedsko-traumatološku hirurgiju koštano-zglobnog sistema, gde stavlјamo akcenat na hirurške intervencije na kičmenom stubu. Sala za artroskopije i ligamentoplastike, takođe sa najsavremenijom opremom i implantatima;
  • Sala za hitne i manje hirurške intervencije i komplikacije;
  • Sala, specijalizovana za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju;

 

Dr Dejan Marinković, načelnik Službe