Obaveštenje o prediktivnom vremenu poziva za operaciju sa liste čekanja

Obaveštavamo Vas da je prediktivno vreme poziva za operaciju sa liste čekanja informativnog karaktera, te je potrebno za tačnu informaciju o očekivanom danu poziva za operaciju obratite Kancelariji za listu čekanja.  

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, obaveštavamo Vas da se svaka informacija o listama čekanja može dobiti isklјučivo elektronskim putem, slanjem upita na email adresu office@iohbb.edu.rs.