10.03.2020. (1)

ЈН 3/2020 - Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 3/2020 - Одржавање NexTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о обустави поступка