O nastavnoj bazi

Institut za ortopediju Banjica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu. Nastavni kadar čine tri profesora, tri docenta, i devet kliničkih asistenata koji učestvuju u svim vidovima nastave. Osim nastave iz Hirurgije u okviru Instituta odvija se nastava iz predmeta: Osnovi kliničke prakse I i II, Prva pomoć, Izborna nastava – Inegalitet ekstremiteta, i Nastava na engleskom jeziku. Institut je stalna baza za poslediplomsku nastavu. Izvodi se nastava iz Specijalističkih akademskih studija i Dvosemestralne nastave – Zdravstvena specijalizacija iz Ortopedije sa traumatologijom. Pored teoretskih časova, u bolnici se odvijaju svakodnevno i praktične vežbe.

Poseban vid nastavne aktivnosti predstavlja permanentno usavršavanje lekara iz cele zemlje koji dolaze u bolnicu da bi obavili specijalistički staž ili dopunili svoje znanje iz pojedinih poglavlja ortopedske hirurgije. U okviru kontinuirane medicinske edukacije povremeno se organizuju simpozijumi i stručni sastanci iz oblasti ortopedije na kojima učestvuju i lekari predavači iz drugih ustanova. U bolnici se održavaju brojni sastanci Sekcije za ortopedsku hirurgiju i trumatologiju Srpskog lekarskog društva, te brojni kontakti i instrukciona predavanja sa predstavnicima farmaceutske industrije, a posebno sa predstavnicima ortopedske i hirurške opreme, instrumentarijuma i uređaja.

Osim toga, na Institutu se sprovodi i praktična nastava za učenike Medicinskih škola: “Sveti Sava“, „Beograd“,“Nadežda Petrović“, Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu, Visoke zdravstveno-sanitarne škole strukovnih studija „Visan“, Visoke škole akademskih studija „Dositej“, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Sastav Nastavne baze čine sledeći nastavnici i saradnici:

 • Prof. dr Zoran Baščarević - Rukovodilac Nastavne baze
 • Prof. dr Milan Apostolović
 • Prof. dr sci. med. Nemanja Slavković
 • Doc. dr Duško Spasovski – Sekretar Nastavne baze
 • Doc. dr sci. med. Boris Vukomanović
 • Doc. dr sci. med. Vladan Stevanović
 • Klinički asist. dr Miodrag Glišić
 • Klinički asist. dr Boris Gluščević
 • Klinički asist. dr Branislav Krivokapić
 • Klinički asist. dr Marko Aleksić
 • Klinički asist. dr Aleksandar Jevtić
 • Klinički asist. dr Andreja Baljozović
 • Klinički asist. dr Danilo Jeremić
 • Klinički assist. dr sc. med Stanislav Rajković
 • Klinički asist. dr Nikola Bogosavljević
 • Sekretar za nastavno-naučnu delatnost Svetlana Ignjatović
  Telefon: +381 11 655 79 61
  E-pošta: nastavna_baza@iohbb.edu.rs