O nastavnoj bazi

Institut za ortopediju Banjica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu. Nastavni kadar čine dva profesora, dva docenta, i jedanaest kliničkih asistenata koji učestvuju u svim vidovima nastave. Osim nastave iz Hirurgije, u okviru Instituta odvija se nastava iz predmeta: Osnovi kliničke prakse I i II, Prva pomoć, Izborna nastava – Inegalitet ekstremiteta, i Nastava na engleskom jeziku. Bolnica je i stalna baza za poslediplomsku nastavu, i u njoj se izvodi nastava iz Specijalističkih akademskih studija i Dvosemestralne nastave – Zdravstvena specijalizacija iz Ortopedije sa traumatologijom. Pored teoretskih časova, u bolnici se odvijaju svakodnevno i praktične vežbe.

Poseban vid nastavne aktivnosti predstavlјa permanentno usavršavanje lekara iz cele zemlјe, koji dolaze u bolnicu da bi obavili specijalistički staž, ili dopunili svoje znanje iz pojedinih poglavlјa ortopedske hirurgije. U okviru kontinuirane medicinske edukacije povremeno se organizuju simpozijumi i stručni sastanci iz oblasti ortopedije, na kojima učestvuju i lekari predavači iz drugih ustanova. U bolnici se održavaju brojni sastanci Sekcije za ortopedsku hirurgiju i trumatologiju Srpskog lekarskog društva, te brojni kontakti i instrukciona predavanja sa predstavnicima farmaceutske industrije, a posebno sa predstavnicima ortopedske i hirurške opreme, instrumentarijuma, i uređaja.

Osim toga, na „Banjici“ se sprovodi i praktična nastava za učenike Medicinskih škola: “Sveti Sava“, „Beograd“,“Nadežda Petrović“, Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu, Visoke zdravstveno-sanitarne škole strukovnih studija „Visan“, Visoke škole akademskih studija „Dositej“, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Sastav Nastavne baze čine sledeći nastavnici i saradnici:

 • Prof. dr Zoran Baščarević - Rukovodilac Nastavne baze
 • Prof. dr Milan Apostolović
 • Doc. dr Nemanja Slavković
 • Doc. dr Duško Spasovski – Sekretar Nastavne baze
 • Klinički asist. dr Boris Vukomanović
 • Klinički asist. dr Vladan Stevanović
 • Klinički asist. dr Ognjen Vukadin
 • Klinički asist. dr Miodrag Glišić
 • Klinički asist. dr Boris Gluščević
 • Klinički asist. dr Branislav Krivokapić
 • Klinički asist. dr Marko Aleksić
 • Klinički asist. dr Aleksandar Jevtić
 • Klinički asist. dr Andreja Balјozović
 • Klinički asist.dr Danilo Jeremić
 • Klinički asist.dr Stanislav Rajković
 • Sekretar za nastavno-naučnu delatnost Svetlana Ignjatović
  Telefon: +381 11 655 79 61
  E-pošta: nastavna_baza@iohbb.edu.rs