Važna obaveštenja o prijemu

Obaveštenja za pacijente o merama zdravstvene zaštite tokom pandemije COVID-19

 • Na samom ulazu u Institut se sprovodi trijaža - merenje temperature, uzimanje podataka i uvid u medicinsku dokumentaciju.
 • Obaveštavamo vas da na pregled, prijem ili intervenciju dođete najviše 30 minuta pre zakazanog vremena. Ukoliko dođete pre tog vremena nećete biti u mogućnosti da uđete u Institut.
 • Za vreme boravka u Institutu obavezno je poštovanje svih propisanih mera zaštite: nošenje maske (preko usta i nosa) kao i držanje propisanog rastojanja. Vaši pratioci ne ulaze u zgradu (osim za teško pokretne pacijente).

 

TEST NA KOVID-19

 • Za ambulantne preglede i dijagnostičke procedure test nije potreban.
 • Osobe čije zdravstveno stanje zahteva hospitalizaciju testiraju se brzim antigenskim testom na prisustvo virusa COVID-19 u nazofaringealnom brisu. Na taj način biće testirani svi pacijenti koji budu hospitalizovani na Institutu nakon prijema kroz hitnu službu.
 • Zakazani pacijenti koji dolaze na elektivne operacije donose rezultat brzog antigenskog testa, koji mora biti negativan i ne stariji od 24 časa. Ukoliko nemaju test ili je on stariji od 24 h, biće testirani na Institutu pre hospitalizacije.
 • Antigenskim i eventualno PCR testom, biće testirani i pacijenti koji tokom hospitalizacije razviju simptome kovid infekcije, dok će pacijenti bez simptoma ponovo biti testirani brzim antigenskim testom ukoliko duže leže u bolnici (testiraće se jednom nedeljno).

Komisija za bolničke infekcije IOB Banjica

 

Prijemom u IOHB „BANјICA“ preuzeli smo obavezu i brigu za Vaše lečenje i što prijatniji boravak u bolnici.

Tome će doprineti i Vaše uvažavanje datih uputstava i smernica. Cilј nam je da steknemo Vaše poverenje i učvrstimo nadu i veru da će naš trud biti usmeren na što brže pobolјšanje Vašeg zdravstvenog stanja.

Da bismo sve to zajedno postigli i ostvarili, neophodno je da i Vi uložite snagu i volјu, kao i da učestvujete u celokupnom lečenju pridržavajući se terapije i saveta koje ćete dobiti u našoj ustanovi.

Potrebno je da:

 • - Posetite stomatologa i da odstranite eventualne žarišne tačke (karijes, granulom), pošto oni mogu biti izvori infekcije nakon operacije
 • - Uradite ispitivanja i analize ako bolujete od nekih hroničnih ili težih bolesti (kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, i sl.). Neophodan je nalaz i mišlјenje ličnog lekara i odgovarajućeg specijaliste sa opisom bolesti, spiskom lekova koje koristi i mišlјenjem specijaliste o sposobnosti za predstojeću operaciju
 • - Prestanete sa pušenjem i konzumiranjem alkohola najmanje mesec dana pre operacije.
 • - Nedelјu dana pre operacije prekinite sa lekovima koji zgrušavaju krv (Kardiopirin, Aspirin, Andol), kao i nesteroidnim antireumaticima (Brufen, Movalis, Diklofen). Ako pacijent uzima lekove koji značajno utiču na zgrušavanje krvi (Farin, Sintrom), vrlo je važno da se prestanak uzimanja istih dogovori sa našim anesteziologom.
 • - Nedelјu dana pre operacije prekinite upotrebu bilјnih i drugih alternativnih lekova i dodataka. U dogovoru sa anesteziologom i internistom/pedijatrom dobićete tačnu terapiju šta i koliko da pijete, a šta je potrebno da prestanete da koristite.
 • - Nekoliko dana pre operacije konzumirajte “lakšu” hranu (manje masnu, a više povrća, voća i žitarica), radi bržeg i lakšeg čišćenja organizma pre i bržeg oporavka nakon operacije

 

PRIPREMA PACIJENTA PRE OPERACIJE:

U zavisnosti od vrste hirurškog zahvata, pacijent dobija spisak potrebnih laboratorijskih nalaza kao i dijagnostičkih pretraga. Rezultati i nalazi ne smeju biti stariji od 15 dana u odnosu na termin operacije.

Prilikom dolaska na lečenje u bolnicu sa sobom je potrebno poneti:

 • - bolnički uput
 • - zdravstvenu legitimaciju
 • - ličnu kartu
 • - druge dokaze na osnovu kojih se može videti ko snosi troškove bolničkog lečenja
 • - sve originalne nalaze, RTG, CT i MR nalaze i snimke
 • - dokumentaciju o poslednjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu
 • - Dokumenti moraju biti propisno overeni
 • - Poneti predmete za ličnu higijenu, pidžamu, donje rublјe, kućni mantil, trenerku, papuče.
 • - Pacijenti drugih opština moraju imati overen uput od lekarske komisije nadležne filijale Zavoda za zdravstveno osiguranje
 • - Ukoliko postoji osnov za oslobađanje od participacije, to treba da bude potvrđeno odgovarajućom šifrom na uputu za bolničko lečenje koji izdaje nadležni lekar u DZ, overeno pečatom i potpisom, odnosno odgovarajućim dokumentom na za to predviđenom obrascu
 • - Ukoliko pacijent nosi naočare, slušni aparat, zubnu protezu ili kontaktna sočiva, mora doneti i kutiju u kojima će da čuva navedena pomagala.
 • - Donošenje hrane u bolnicu je zabranjeno (dozvolјava se flaširana voda i suvi keks u manjim količinama).

Primlјeni pacijent, pre nego što dođe na odgovarajuće odelјenje, prolazi kroz sanitarni prijem.

Svoje želјe i predloge kažite lekaru u toku vizite, odnosno medicinskoj sestri.

Novac, nakit i druge stvari od vrednosti vraćaju se, odnosno predaju pratiocu bolesnika. U slučaju da nema pratioca, primlјene stvari se popisuju i o tome se sačinjava Zapisnik. Prilikom otpusta, popisane stvari se vraćaju pacijentu.

Institut je dežuran za ortopedske povrede ponedelјkom, četvrtkom i petkom od 07h – 07h.

Služba za hirurgiju kičmenog stuba je dežurna 365 dana u godini 24h dnevno.