Служба за специјалистичко консултативну делатност


Начелник одељења:


 

Активности Одељења:

  • Обављање интернистичких прегледа пацијената на одељењима и у јединици интензивне неге, учешће у раду амбуланте за остеопорозу и Конзилијума за метаболичку болест костију, обављање ехокардиографских прегледа пацијената;
  • Чланство у комисијама и конзилијарним тимовима, 24-часовна приправност;
  • Обављање педијатријских прегледа пацијената, учешће у раду амбуланте и Конзилијума за превенцију и лечење метаболичке болести код деце;
  • Обављање прегледа пацијената, посебно из области абдоминалне и торакалне хирургије;
  • Хитне хируршке интервенције, оперисање и асистирање ортопедима и пластичним хирурзима;
  • Рад у амбуланти, чланство у конзилијарним тимовима;
  • Обављање стоматолошких прегледа пацијената, рад на превенцији каријеса код деце и санирању последица каријеса код деце и одраслих;
  • Обављање и других послова који по својој природи спадају у домен рада овог Одељења.

 

Prim. dr sc. med. Весна Николић, начелник Одељења