Одељење микробиологије


Начелник одељења:


Главни техничар:

  • ЛT Романа Цветојевић

 

Активности Службе:

Одељење микробиологије годишње прими и обради око 20.000 микробиолошких узорака стационарних и амбулантних пацијената. Највећи број узорака чине брисеви рана (културе ткива, пунктати, ексудати), затим уринокултуре, брисеви грла и носа, хемокултуре, спутум/пулмонални секрет, копрокултуре, перианални отисци и брисеви, тест на токсин Clostridium difficile, култура на микобактерије, реуматске пробе (ASO и Waaler-Rose test). Уведени су и тестови на маркере трансмисивних болести (ЕLISA тестови и VDRL тест), за потребе коштане банке Института.

Одељење врши и епидемиолошки надзор над целом болницом. У циљу превенције

интрахоспиталних инфекција врши се контрола контаминације болничке средине узимањем брисева радних површина, прибора за јело, опреме и руку особља, као и контрола на клицоноштво. Врши се контрола стерилности материјала и процеса стерилизације у парним и сувим стерилизаторима. Такође, Одељење организује уписивање и транспорт материјала за патохистолошке прегледе на Институту за патологију, врши пријаву хроничних незаразних и заразних болести, надзор над болничким инфекцијама и организује и спроводи вакцинацију запослених против хепатитиса Б и сезонског грипа.

Радно време Службе: Радним данима 07-19.00 часова, суботом 07-13.00 часова.

 

Dr Соња Константиновић, начелник Одељења