Служба за правне и опште послове


Начелник:

 • Душан Рајаковић (дипломирани правник)

е-пошта:

 • office@iohbb.edu.rs

 

 Активности Службе:

 • Организовање комплетних правних и опптих послова, везаних за ефикасно функционисање здравствене установе;
 • Послови заступања;
 • Уговорни односи;
 • Спровођење поступака јавних набавки;
 • Послови референта за слободан приступ информацијама;
 • Кореспонденција са Министарством здравља, РФЗО и другим органима и установама;
 • Послови интерне контроле (служба интерних контролора);
 • Послови кадровске службе;
 • Послови социјалног рада;
 • Послови администрације, пријема поште и архивирања документације;
 • Обављање и других послова који нису поменути, а односе се на делокруг рада организационе јединице;

Душан Рајаковић, дипл. правник, начелник Службе